03.11.2020

Regionrådet har godkendt at sende en ny fødeplan i høring.

Med den nye plan lægger Region Midtjylland bl.a. op til, at forløbet for den enkelte gravide i højere grad skal tilrettelægges så individuelt som muligt.

Fx med et styrket fokus på sårbare gravide og mere inddragelse i beslutningerne i forbindelse med det samlede graviditetsforløb.

Samtidig er der også øget fokus på brug af digitale løsninger. Fx med en digital svangrejournal og muligheden for bistand og rådgivning via app-løsninger.

Høringen af den nye fødeplan foregår i perioden 2. november 2020 til 18. januar 2021. Efter høringsprocessen forventes et endeligt udkast at kunne forelægges til politisk godkendelse i løbet af 1. kvartal 2021.

Du kan se udkast til Fødeplan for Region Midtjylland her (pdf)

Høringsudkastet bliver sendt direkte til følgende parter (pdf)

Læs om baggrunden for den nye fødeplan her (pdf)

Høringssvar kan sendes på sundhed.hoering.foedeplan@rm.dk