26.11.2020

Materialespild, ensomhed og mangel på unge med naturvidenskabelige og tekniske kompetencer er blandt de udfordringer, der tages fat på med regionsrådets udviklingsmidler til uddannelsesområdet. 12 projekter fordelt i hele regionen får nu penge.

Regionsrådet udmøntede på sit møde onsdag midlerne i regionens åbne uddannelsespulje samt Teknologipagtspuljen, der støtter projekter med henblik på flere unge med en naturvidenskabelig uddannelse. Under den åbne pulje fik seks projekter i alt 2,3 mio. kroner, mens ligeledes seks projekter under teknologipagtspuljen fik i alt 6,0 mio. kroner.

De 12 projekter, der er udvalgt bl.a. på baggrund af Region Midtjyllands Udviklingsstrategi, fordeler sig på en række temaer. Dog med bæredygtighed, trivsel samt teknologi- og samfundsforståelse som gennemgående temaer – herunder sammenhængen mellem sprogkompetencer og STEM-kompetencer, som Learnmark Horsens får 1,2 mio. kroner til at arbejde med. Derudover har projekterne det til fælles, at de gennemføres i samarbejde mellem forskellige uddannelsesinstitutioner og på tværs af kommunegrænser.

- Det er et vigtigt fokus for regionsrådet, at vi har fremtidssikrede og attraktive uddannelsestilbud i hele regionen. Det handler både om trivsel på uddannelserne, og om at de unge har mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der er behov for i fremtiden. Det bidrager de udvalgte projekter til på forskellig måde, siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Vigtig udviklingsopgave

Både for den åbne pulje og teknologipagtspuljen er der tale om årets anden udmøntning. Den første fandt sted i foråret. Region Midtjyllands har i 2020 haft i alt 17,2 mio. kroner til medfinansiering af udviklingsprojekter på uddannelsesområdet via de to puljer.

- Det er relativt små beløb vi kan støtte de enkelte projekter med, men til gengæld er det alle projekter, der er med til at skabe ny viden og nye erfaringer, og derfor er det en vigtig del af regionens udviklingsopgave at være med her, siger formand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V)

Læs mere om de i alt 12 støttede projekter herunder

 

Ansøgninger indstillet til bevilling under den åbne pulje

EU i Midtjylland

Bjerringbro Gymnasium får 0,828 mio. kr. i tilskud til et projekt, som med en bred partnerkreds og flere finansieringskilder, skal vise eleverne på de midtjyske ungdomsuddannelser, hvilken indflydelse EU har på deres hverdag og øge elevernes viden om både regionen og det europæiske samarbejde. Det samlede budget er på 1,309 mio. kr.

Fra udsat til mønsterbryder

Tradium får 0,316 mio. kr. i tilskud til et projekt, som skal afdække årsagerne til, at sårbare unge mellem 18 og 29 år ikke får en uddannelse eller kommer i arbejde. Projektet vil have fokus på at træne udsatte unge i at blive mere robuste og få en styrket psyke, der sætter dem i stand til at bryde med usunde mønstre, vaner og strukturer i deres (uddannelses)liv. Det samlede budget er på 0,422 mio. kr.

Stop materialespild

Uddannelsescenter Holstebro bevilges 0,381 mio. kr.  i tilskud til et projekt, som skal lære eleverne på EUD om bæredygtighed, heri ansvarligt forbrug og produktion af materialer. Med projektet kommer eleverne til at arbejde med bæredygtighed og få viden om, hvordan de kan mindske forbruget af ressourcer og stoppe spild af materialer inden for deres fag og uddannelse. Det samlede budget er på 1,022 mio. kr.

Grønne uddannelsesstier

Skive College får 0,155 mio. kr. i tilskud til et projekt, som skal gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse og efterfølgende videreuddanne sig til en STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering og Math). Projektet vil bygge bro og skabe samarbejde mellem erhvervsuddannelserne, videregående STEM-uddannelser og erhvervslivet. Det samlede budget er på 0,530 mio. kr.

Man skal ikke være alene - slet ikke når man er ung

SOSU Østjylland får 0,381 mio. kr. i tilskud til et projekt, som ønsker at udvikle metoder og gennemføre undersøgelser for at identificere omfanget og karakteren af ensomhed på lokalt skoleniveau og i forhold til uddannelsestype. Det samlede budget er på 1,442 mio. kr. 

HF'ernes optag og feedback

Grenaa Gymnasium får 0,258 mio. kr. i tilskud til et projekt, som skal forbedre HF-elevernes evne til at optage og omsætte feedback. Det samlede budget er på 1,262 mio. kr. Ansøger opfordres til at opsøge samarbejdsmuligheder hos Herningsholm Erhvervsskoler og Gymnasier, som i nærværende ansøgningsrunde har et lignende projekt søgt igennem teknologipagtspuljen.

 

Ansøgere indstillet til bevilling under teknologipagtspuljen

Big data: vejen til datadrevet vækst

Mercantec får 0,345 mio. kr. i tilskud til et projekt, som vil udvikle og afprøve undervisningsforløb med fokus på big data, machine learning og kunstig intelligens. Den samlede projektsum er på 0,598 mio. kr.

Teknologiforståelse gennem fagfaglige it-værktøjer

Aarhus Business College får 0,450 mio. kr. i tilskud til et projekt, som har til formål at motivere læring af STEM-kompetencer ved at benytte fagenes egne it-værktøjer på nye måder. Eksempelvis analyseres en tekst oversat af Google Translate for it-værktøjets håndtering af ordstillinger, tegnsætning m.v. i faget tysk. Den samlede projektsum er på 0,803 mio. kr.

Feedback som middel til fastholdelse og rekruttering i STEM

Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier får 0,200 mio. kr. i tilskud til et projekt, som har til formål at udvikle nye metoder for processuel feedback fra lærere til elever i STEM-fagene. Den samlede projektsum er på 0,920 mio. kr.,

STX og HF i Industrien

Holstebro Gymnasium og HF får 2,900 mio. kr. i tilskud til et projekt, hvor formålet er, at STX og HF-elever stifter bekendtskab med mulighederne inden for industrien i Midt- og Vestjylland. Den samlede projektsum er på 5,008 mio. kr. 

Mod på matematik

Viborg Gymnasium får 0,901 mio. kr. i tilskud til et projekt, der har som mål at udvikle nye undervisningsmetoder til matematik og modvirke "matematikangst" gennem brugen af VR (Virtual Reality). Den samlede projektsum er på 1,201 mio. kr.

Sprog, STE(A)M og internationalt udsyn – en god kobling

Learnmark Horsens får 1,252 mio. kr. i tilskud til et projekt, hvor formålet er at udvikle fremmedsprogsundervisningen og sammenhængen mellem sprog og STEM for dermed at øge interessen for sprogfagene. Den samlede projektsum er på 1,668 mio. kr.