27.11.2020

Region Midtjylland har modtaget 294 høringssvar til den kommende råstofplan. Alle høringssvar er nu offentliggjort, og det er startskuddet til de konkrete politiske drøftelser, inden råstofplanen skal vedtages i 2021.

En gennemgang af de 294 høringssvar til Råstofplan 2020 viser, at det i høj grad er forslag til nye råstof-graveområder i Region Midtjylland, der har fået borgere til tasterne. Men der er også kommet henvendelser om nogle af graveområderne i Råstofplan 2016, som er videreført i Råstofplan 2020. 

Bekymringerne kommer særligt fra naboer og bysamfund i nærheden, som er optaget af risikoen for støj, støv og tung trafik i forbindelse med en råstofgrav. 

- Vi er godt klar over, at det fylder meget lokalt flere steder i regionen. Det er netop den type gener, vi også har drøftet til borgermøder og i medierne, og de bekymringer fylder også for os som politikere. Vi vil gøre, hvad vi kan for at lave en råstofplan, der i videst mulig udstrækning tager hensyn. Men vi er også bevidste om, at der er brug for råstoffer, og det er vores lod at udpege mulige graveområder i regionen, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V). 

Grusgrav_Stjær_1024x620px.jpg

Eksempel på en grusgrav i Region Midtjylland. Her er det ved Stjær øst for Aarhus. Foto: Leif Pedersen, Region Midtjylland 

Byggeriet har brug for råstoffer 

Foruden høringssvar fra borgere er der modtaget input fra staten, kommuner og interesseorganisationer, der bl.a. gør opmærksom på hensynet til landskab, grundvand og natur. 

Samtidig er råstofbranchen bekymret for, at der kommer til at mangle råstoffer af en god kvalitet – fx sten og grus. 

- I råstofplanen skal vi afveje mange interesser, og en af dem er også, at der er brug for råstoffer til vækst og udvikling. Region Midtjylland har fra naturens hånd mange råstoffer i undergrunden, og nogle af råstoffer findes kun i et lille geografisk område. Råstofferne ligger, hvor de ligger, så vi skal finde løsninger og kompromisser, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Vedtages medio 2021 

Offentliggørelse af høringssvarene er startskuddet til en proces, hvor politikerne kommer til af drøfte den endelige råstofplan og vægte høringssvarene i forhold til råstofloven. Om ca. et halv år ventes planen klar til behandling i regionsrådet. 

- Det kan virke som en lang proces, når man som borger eller industri venter på svar. Dem vil vi gerne give hurtigst muligt, men råstofgravning er et alvorligt indgreb i vores natur og i nogle borgeres private liv, og derfor skal vi gøre det grundigt, og vi skal leve op til de krav, der er. Samtidigt viser høringssvarene tydeligt, at der er behov for at ændre lovgivningen, så der bliver mulighed for at gøre endnu mere for et lokalområde nær en råstofgrav fx i forhold til støj og trafiksikkerhed. Samfundet har behov for råstoffer, og derfor bør vi generelt som samfund gøre det mere tåleligt for de, der bliver berørt, siger Jørgen Nørby (V). 

- I den kommende råstofplan kommer vi også til at have fokus på FN's verdensmål. Vi skal sammen med råstofbranchen tænke mere bæredygtigt. Det handler bl.a. om at spare på jordens råstoffer ved at genanvende mere i fx bygge- og anlægsbranchen. Samtidig vil vi gerne minimere transporten med råstoffer, så de lange, tunge transporter begrænses. Det kan være ved at sikre en spredning af graveområderne i Region Midtjylland, så der bliver gravet råstoffer tættest muligt på de områder, der skal bruge dem fx til store vejanlæg eller byudvidelser, forklarer Flemming Knudsen (S). 

Region Midtjylland og de øvrige regioner er for nylig gået sammen om seks råstofforslag til lovgiverne på Christiansborg. Det handler bl.a. om kompensation til naboer og netop en generelt mere bæredygtig tilgang. Dertil kommer øget fokus på tidligere råstofgrave, der fx kan bruges til at fremme biodiversitet og rekreative formål med gode muligheder for friluftsliv.  

Alle 294 høringssvar og udkastet til en ny råstofplan for Region Midtjyllands kan ses på: råstofplan2020.rm.dk