12.11.2020

Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, som blev etableret i 2013 i Holstebro, fejrer fornyelsen af sit kvalitetsstempel og mere end 3 mio. kroner i ny forskningsstøtte dette efterår.

Et bedømmelsesudvalg fra Aarhus Universitet og Region Midtjylland har færdiggjort genevalueringen af universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse på Regionshospitalet Holstebro i Hospitalsenheden Vest, der får forlænget sit kvalitetsstempel i fem år.  

I evalueringen anerkendes universitetsklinikken bl.a. for at have søsat ambitiøse udviklingsplaner, der har resulteret i stigende ekstern finansiering af flere større forskningsprojekter, og for at lægge stor vægt på samarbejdet med andre forskningsaktive afdelinger og –miljøer.

Videnskabeligt kvalitetsstempel

Genudnævnelsen er et videnskabeligt kvalitetsstempel af, at forskningen ved Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse fortsat lever op til de højeste standarder, der forventes af en universitetsklinik. Herunder en betydelig forskningsaktivitet i form af publicering i internationale tidsskrifter og uddannelse af forskere.

Nyremedicinsk behandling med afsæt i stærk vestjysk forskningstradition

Både før og efter at Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse blev etableret i 2013, er der blevet udgivet et stort antal ph.d.-afhandlinger med afsæt i det nyremedicinske speciale i Holstebro.

Universitetsklinikken bygger på en stærk forskningstradition, der kan spores tilbage til 2004, hvor Medicinsk Forskning blev grundlagt som en selvstændig enhed med egen ledelse, personale og budget.

Både før og efter, at universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse blev etableret i 2013, er der blevet udgivet et stort antal ph.d.- afhandlinger med afsæt i det nyremedicinske speciale i Holstebro, der bygger på en stærk forskningstradition siden Medicinsk Forskning blev grundlagt i 2004 som en selvstændig enhed med egen ledelse, personale og budget.

I dag er flere af universitetsklinikkens forskere ansat som overlæger i Hospitalsenheden Vest, siger specialeansvarlig overlæge, lektor og ph.d. Jesper Nørgaard Bech, der overtog ledelsen af universitetsklinikken i 2016, hvor klinikkens grundlægger, professor Erling Bjerregaard Pedersen, gik på pension.

- Vi forsker i et bredt udsnit af sygdomme inden for det nyremedicinske speciale, herunder hyppige folkesygdomme som forhøjet blodtryk, diabetes og forstyrrelser i væske- og saltbalancen. Det giver bred klinisk faglighed og spidskompetencer, der både omfatter behandling af dialysepatienter og de mere almindelige folkesygdomme. Den stærke kobling mellem forskning og klinik bevirker, at vi hele tiden kan udfordre de eksisterende behandlinger, fortæller Jesper Nørgaard Bech.

En udvidet og bredere organisering af den nyremedicinske forskning

Siden 2016 er den ambitiøse udvikling af universitetsklinikken fortsat. Der er etableret en bredere organisering i forskningsmiljøet med ansættelsen af en ny seniorforsker, 2 fast tilknyttede post. docs og 5 ph.d -studerende. Herudover er der etableret nye forskningsområder inden for diagnostiske metoder i nyremedicin i samarbejde med Nuklearmedicinsk Afdeling i Hospitalsenheden Vest, fortæller Jesper Nørgaard Bech.

- Det har været en udfordring at sikre et godt generationsskifte, og det er en stor sejr og anerkendelse at blive forlænget som universitetsklinik. Vi har ambitiøse planer om at etablere flere større forskningsstudier, der er langsigtede, og involverer det gode samarbejde, vi har etableret med Aarhus Universitet og Nyremedicin på Aarhus Universitetshospital.

3 mio. kroner i støtte, landsdækkende studie og flere centrale forskningsområder

De ambitiøse planer har allerede båret frugt. Alene dette efterår har tre af universitetsklinikkens forskere fået støtte på i alt 3,128 mio. kroner til at forske i 1) sammenhængen mellem saltreduktion i kosten og blodtryk, 2) effekten af en ny type medicinsk behandling på nyresygdom ved type 2-diabetes og 3) om simple kostomlægninger kan sænke et forhøjet blodtryk.

Desuden har universitetsklinikken flere aktuelle forskningsprogrammer kørende inden for en række centrale forskningsområder:

  • Forhøjet blodtryk.
  • Betydningen af salt for kredsløb og blodtryk.
  • Nyresygdom forårsaget af diabetes, diagnostik.
  • Undersøgelser af nyrernes gennemblødning.
  • Diagnostik og behandling af knoglesygdomme, fx knogleskørhed i forbindelse med nyresvigt. 

Læs mere på hospitalets hjemmeside her

Flere oplysninger

Specialeansvarlig overlæge, lektor og ph.d. Jesper Nørgaard Bech overtog ledelsen af universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse  i 2016. Foto: Søren Braad Andersen.