25.11.2020 

Det skal være lettere at bruge cyklen til transport - også på tværs af kommunegrænser. Gevinsten er både sundhed og mindre CO2-udslip. Derfor går Region Midtjylland med i et supercykelsti-samarbejde med foreløbig 11 midtjyske kommuner. 

Initiativet til et supercykelsti-sekretariat i den midtjyske region kommer fra Skanderborg Kommune med inspiration fra hovedstadsområdet. Regionsrådet besluttede i dag at bidrage med en halv mio. kroner årligt i 2020, 2021 og 2022. 

Supercykelstier kan gøre det lettere for cyklister at transportere sig længere på cykel og også på tværs af kommunegrænser som her mellem Aarhus og Favrskov Kommuner. Foto af cyklist på dobbelrettet cykelsti. Foto: Niels Åge Skovbo 

Supercykelstier kan gøre det lettere for cyklister at transportere sig længere på cykel og også på tværs af kommunegrænser som her mellem Aarhus og Favrskov Kommuner. Foto: Region Midtjylland, Niels Åge Skovbo 

Formålet er at få cyklisternes infrastruktur ind, når der laves nye anlægsprojekter og etableres cykelstier. Det skal være nemt og sikkert at bruge sin cykel til pendling og andre lange ture. 

- Det er helt naturligt, at vi som region går med i et samarbejde omkring supercykelstier, for det er også en brik i at få mindsket CO2-udslippet fra tansport. Vi arbejder i forvejen med kollektiv trafik på tværs af kommunegrænser, og det er oplagt at cykelstier tænkes ind ved trafikknudepunkter, som der også er gjort flere steder omkring letbanen i Østjylland, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Fra saddel til bus og letbane 

Meningen med supercykelstier er, at de forbinder arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og trafikale knudepunkter med omstigning til fx bus, tog eller letbane i et sammenhængende net. Foreløbig er 11 kommuner og Region Midtjylland med i samarbejdet, men flere kommuner kan koble sig på. 

I forbindelse med etableringen af Aarhus Letbane er der fx her ved Klokhøjen nord for Aarhus lavet en supercykelsti langs banen og med mulighed for at skifte mellem bil, letbane og cykel som transportmiddel. Foto: Niels Åge Skovbo.  

I forbindelse med etableringen af Aarhus Letbane er der fx her ved Klokhøjen nord for Aarhus lavet en supercykelsti langs banen og med mulighed for at skifte mellem bil, letbane og cykel som transportmiddel. Foto: Region Midtjylland, Niels Åge Skovbo.  

Samarbejdet får ud over en styregruppe også en politisk følgegruppe. Region Midtjylland har valgt regionsrådsmedlem Hanne Roed (R) til at indgå i arbejdet. 

- Mobilitet er en af regionens vigtige udviklingsopgaver. Det handler om at binde regionen sammen med gode, effektive kollektive transport-forbindelser mellem de større byer. Men det handler også om bæredygtighed og om at give borgerne mulighed for at indrette bedst muligt i forhold til at komme frem og tilbage. Her tror jeg på, at cykler spiller en vigtig rolle i fremtiden, siger Hanne Roed (R). 

Skal kortlægge ændringsbehov 

I dag har 45% af pendlerne i den østjyske del af regionen under 10 kilometer mellem hjem og arbejde. Supercykelsti-sekretariatets skal bl.a. kortlægge de største pendlerstrømme er i regionen og hvilke ændringer der bør laves for at øge standarden og sammenhængen af almindelige cykelstier til supercykelstier. 

I regionens Udvalg for Regional Udvikling arbejder politikerne i forvejen med tværgående mobilitetsplaner i samarbejde med kommunerne. Så her kan cykelstier komme til at fylde mere. 

- Vi skal tænke cykeltrafikken ind i mobilitetsplanerne på samme måde, som vi er vant til at tænke bus, tog og letbane sammen på. Både inde i byerne og på tværs af kommunegrænser. Vores mål for den regionale kollektive trafik er netop, at det skal være grønnere og mere bæredygtigt. Flere og flere bruger elcykler og prioriterer cyklen som en sund transportform. For mig bidrager det i høj grad til det gode liv og grøn mobilitet, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Jakob Rixen (LA) og Nicolaj Bang (C) stemte imod, at regionen skal indgå i supercykelstipartnerskabet.