24.11.2020

Region Midtjylland har efterspurgt en præcisering i forhold til det lægefaglige skøn ved mistanke om lungekræft samt styrelsens vurdering af mulighederne for at anvende lavdosis CT ved udredning af symptomer fra lunger og brystkasse.

Der er nu kommet en vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Samtidig er der udarbejdet en orientering til regionsrådet.  De seks lægefaglige direktører på regionens somatiske hospitaler og de tværfaglige specialeråd for henholdsvis radiologi og lungemedicin bakker op om indholdet i orienteringen.