25.11.2020

Det psykiatriske hospital, forsknings- og uddannelsescenter NIDO Danmark og den ene etape af akuthospitalet i Gødstrup er afleveret til hospitalets egen klargøring, test og træning. På grundlag af opdaterede tidsplaner forventes en færdiggørelse af det samlede hospital i maj 2021 og flytning med opstart i september 2021.

Byggeriet af akuthospitalet er i sin absolutte slutfase. Dele af det 148.000 m2 store hospitalsbyggeri er allerede afleveret. Og det er nu vurderingen, at entreprenørerne vil kunne færdiggøre byggeriet, og at test, de nødvendige godkendelser og det samlede hospitals aktivering, kan være på plads til sommeren 2021, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen. 

- Det kræver is i maven, benhård styring og tæt koordinering af mange projekter at komme helt i mål. Men vi er absolut i den sidste fase, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen og understreger, at tidsplanerne er lagt med den viden og de erfaringer, som er i projektet på nuværende tidspunkt.

- Fremdriften på byggepladsen og i hospitalets egne forberedelser vil blive fulgt meget tæt. For hospitalet er stort og rummer en teknologisk kompleksitet, hvor der ikke gives en 100 procent garanti for, at planerne holder.

- Vi handler på den viden, vi har nu, og derfor sætter vi gang i de personaleprocesser, som skal sikre, at personale og organisation er klar til flytning efter sommerferien. Personalet har i lang tid set frem til både flytningen og denne afklaring. Vi har booket projektets canadiske flytterådgiver til opgaven.

Baggrunden for udmeldingen er, at Hospitalsudvalget i Region Midtjylland mandag den 30. november gives en orientering om, hvornår det store kvalitetsfondsbyggeri på i alt 148.000 m2 forventes klar til indflytning og brug.

Hospitalsenheden Vest har efter aftale med Regionsrådet gennemgået planerne for endelig færdiggørelse med entreprenørerne, og vurderer, at indflytningen til Regionshospitalet Gødstrup kan startes op i september 2021 og afsluttes i oktober 2021, når de nuværende hospitalsmatrikler i Holstebro og Herning er samlet i Gødstrup.

Dermed bliver Regionshospitalet Gødstrup det første af i alt fem helt nye hospitalsbyggerier landet over, bygget fra bar mark, der omsætter milliardinvesteringen i mere sundhed for pengene til et første møde med patienterne i de nye rammer.

  • Dagsordenpunktet kan ses her

 

Flere oplysninger

  • Poul Michaelsen, Hospitalsdirektør, tlf. 2137 5007