26.10.2020

Ny aftale fortsætter og styrker samarbejdet mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Aftalen har blandt andet fokus på universitetsklinikker, "personlig medicin" og sundheds-it samt bæredygtig omstilling og klimatilpasning.

Rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen og regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S) underskrev i dag en strategisk partnerskabsaftale. Aftalen erstatter den tidligere partnerskabsaftale, underskrevet i 2014, og bygger dermed videre på et mangeårigt tæt parløb mellem universitet og region på en række helt afgørende samfundsområder:

Udvikling af fremtidens sundhedsvæsen og velfærdssamfund, bæredygtig omstilling af hospitalerne, klimatilpasning samt udvikling af gode rammer for regionens borgere på fx uddannelses- og kulturområdet.

- Som region har vi et vigtigt ansvar for at udvikle såvel fremtidens hospitaler som en attraktiv region, hvor det er muligt at leve godt og bæredygtigt. Derfor er det både naturligt og helt nødvendigt, at vi har et tæt samarbejde Aarhus Universitet som den største videns- og uddannelsesinstitution i regionen. Vi samarbejder allerede på en række områder, og jeg er glad for, at vi nu udbygger og styrker det samarbejde endnu mere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi fortsætter det gode og tætte samarbejde mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland, da det er via stærke partnerskaber og samarbejde på tværs af fagfelter, vi styrker og udvikler fremtidens velfærdssamfund. I den midtjyske region har vi den helt rette kombination af banebrydende forskning, uddannelser af høj kvalitet og en stærk praksissektor, der meget konkret skaber værdi til gavn for alle regionens borgere. Jeg er sikker på, at vi med den fornyede samarbejdsaftale i fællesskab skaber rammerne for fremtidens bæredygtige sundheds- og velfærdssamfund, siger rektor Brian Bech Nielsen.  

Genom-data, universitetsklinikker og klimakamp

Aarhus Universitet og Region Midtjylland samarbejder i dag blandt andet om de syv såkaldte universitetsklinikker, hvor der sideløbende med behandling af patienter udføres sundhedsforskning på højt internationalt niveau.

Et andet godt eksempel på det eksisterende partnerskab på sundhedsområdet er det fælles center for genomdata. Her har læger og forskere siden 2016 arbejdet med såkaldt "personlig medicin", hvor patienter tilbydes behandling baseret på den enkeltes unikke arvemasse. Genomdatacentret er i dag et velfungerende center med en støt voksende brugerskare og en stadigt voksende datamængde at håndtere og udgør i dag Danmarks største high-perfomance lager til life science-data.

- Med de massive og voksende datamængder og øgede behov for beregningstunge analyser inden for personlig medicin og life science generelt er centret centralt for Aarhus Universitet og regionen – og ikke mindst borgerne i regionen, siger professor og centerleder Anders Børglum.

På det regionale udviklingsområde arbejder region og universitet ligeledes allerede tæt sammen. Det kommer blandt andet til udtryk i det store klimatilpasningspartnerskab Coast to Coast Climate Challenge, hvor i alt 32 partnere – herunder kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner - arbejder sammen om 24 konkrete klimatilpasningsprojekter.

De to strategiske partnere ønsker løbende at identificere nye samarbejdsmuligheder.

Se den strategiske partnerskabsaftale her

Flere oplysninger

  • Anders Kühnau (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, tlf. 2360 2768, kuhnau@rr.rm.dk
  • Sys Vestergaard, kommunikations- og pressechef, Aarhus Universitet, tlf.  2367 0012, mail. scv@au.dk