Regionsrådet har 28. oktober vedtaget følgende: 

På baggrund af brev af 28. februar 2020 fra Sundhedsstyrelsen blev der efter samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed iværksat en undersøgelse af forløbene for 625 patienter. Patienterne er karakteriseret ved i en periode på Regionshospitalet Silkeborg at have fået lavdosis CT undersøgelse af lungerne. Efter gennemgang af de foreliggende data fra undersøgelsen er der ikke mistanke om svigt i patientsikkerheden på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. Regionsrådet ønsker dog, at den varslede vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed indgår før regionsrådets endelige stillingtagen. Styrelsens vurdering fremlægges for hospitalsudvalget.

Regionsrådet har igangsat en række initiativer, der bl.a. skal belyse brugen af lavdosis CT til diagnosticering af lungesygdomme, og regionsrådet afventer resultatet af disse initiativer og følger i øvrigt til enhver tid Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger på området.