01.10.2020 

Fra i dag har Region Midtjylland fuldt hold med bæredygtighedskonsulenter i hele organisation. De er ansat på hospitaler og i andre centrale funktioner i regionen for at drive projekter, der gør regionens drift mere bæredygtig og klimavenlig. 

Mindre affald, mere genanvendelse og genbrug, mindre madspild, mere bæredygtigt byggeri, mindre forbrug, mere cirkulær økonomi og mindre plast. Region Midtjylland arbejder på at få grønnere hospitaler og institutioner, og det kræver medarbejdere, der er på specialmission i bæredygtighedens tjeneste. 

- Vi skal være ambitiøse, når det handler om klima og bæredygtighed. Det er en stort samfundsopgave at drive hospitaler, og med det følger også et ansvar for, at vi gør det bæredygtigt. Men det er en kæmpemæssig opgave at gå forrest i den grønne omstilling, for hospitalsdrift er komplekst. Derfor har vi brug for "grønne agenter", der kan hjælpe ude i driften med at holde fokus på bæredygtige forandringer og tiltag, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland. 

Bidrager til ambitiøs bæredygtighedsstrategi

De nuværende 10 bæredygtighedskonsulenter fordeler sig, så der er tre på Aarhus Universitetshospital. Hospitalsenhed Midt, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Randers har hver en ansat, ligesom der er en fælles for Psykiatrien, Socialområdet og regionshusene, en i afdelingen Byggeri & Ejedomme og en i Indkøb & Medikoteknik. 

Virturel møde 1134_Skovbo_1024px.jpg

I går var bæredygtighedskonsulenterne i Region Midtjylland samlet til virtuel erfaringsudveksling og koordinering. Billedet er taget på Aarhus Universitetshospital, hvor de tre lokale bæredygtighedskonsulenter/ miljøkoordinatorer Thomas Møller (forrest), Thomas Dejbjerg Pedersen og Karin Nedergaard Jacobsen var værter for de øvrige bæredygtigheds-kolleger, der pga. corona måtte deltage virtuelt. Møderne bruges bl.a. til at udveksle viden om bæredygtige tiltag på tværs af hospitaler og enheder. Foto: Niels Åge Skovbo.

- Vi er nødt til at have bæredygtighedskonsulenter bredt i organisationen, for vi har en ambitiøs strategi for bæredygtighed på vej for Region Midtjylland. Det handler netop om, at vi vil have mindre CO2-aftryk fra vores drift af hospitaler, institutioner og regionshuse. Vi har sat penge af i budget 2021 til at forlænge ordningen, netop fordi de grønne agenter kan være nøglen til at få nye tiltag implementeret lokalt og på tværs i regionen. Det er helt nødvendigt, hvis vi som region skal omsætte strategi til handling, siger næstformand Udvalget for Regional Udvikling, Region Midtjylland Flemming Knudsen (S). 

Bæredygtige hospitaler og institutioner 

Allerede i 2019 fik Region Midtjylland et "Netværk for Bæredygtige Hospitaler", hvor ledere og medarbejdere med interesse for bæredygtige tiltag kunne udveksle viden. 

Der har siden 2019 også været en pulje med årligt ca. en mio. kroner til bæredygtige projekter. Puljen kan søges af afdelinger og andre, der vil teste nye bæredygtige tiltag. Blot kræves det, at løsningerne – hvis de virker – skal kunne fx skaleres og/eller implementeres i andre afdelinger og på andre hospitaler. 

- Bæredygtighedskonsulenterne er involveret i puljeprojekterne, men kan også sætte mange andre initiativer i gang. De kommer med meget forskellige baggrunde og fagligheder, så de har meget at lære hinanden på tværs. Ude på hospitalerne har de kendskab til de lokale forhold, og det er vigtigt for at kunne implementere bæredygtige tiltag. Men der er også brug for en regional koordinering, så gode idéer kan spredes og fælles tiltag kan forankres. Derfor arbejder de tæt sammen på tværs, så vi får delt viden og får mest mulig bæredygtighed for pengene, forklarer Tine Park Nygaard, teamleder for Bæredygtighed og Grøn Omstilling i Regional Udvikling. 

Regional Udvikling koordinerer arbejdet med bæredygtige hospitaler i Region Midtjylland. Bæredygtighedskonsulenterne er ansat på de respektive hospitaler, men er samtidig forankret i Bæredygtighed og Grøn Omstilling i Regional Udvikling for at sikre den fællesregionale koordinering. 

Bæredygtighed Horsens 263_1024x620.jpg

Mikael Elsborg er bæredygtighedskonsulent på Regionshospitalet Horsens. Her ses han på fødeafsnittet sammen med social- og sundhedsassistent Pia Tanski i dialog om noget af det plastaffald, der kommer fra hospitalet. Iltslangerne er et eksempel på plastaffald. Generelt arbejder Region Midtjylland på, at plastprodukter i højere grad laves af plasttyper, der kan genanvendes.  Foto: Niels Åge Skovbo. 

200928 Bæredygtighedskonsulet RHV_DSC1910_1040px.jpg

Majbrit Brink Strøh er bæredygtighedskonsulent på Hospitalsenhed Midt. Her ses hun i et af Regionshospitalet Viborgs mange affaldsrum. Blødt plast er noget af det, som indsamles og sendes til genanvendelse, så det kan bruges til nye plastprodukter. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt