01.10.2020

I Region Midtjylland følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. indgang i lungekræftpakkeforløb.

Det er den praktiserende læge, der ved mistanke om lungekræft henviser til CT-scanning med kontrast af brystkassen og den øvre del af maven.

CT skanningsbillederne bliver beskrevet af en speciallæge i radiologi (røntgenlæge), og gennemgås efterfølgende ved en daglig CT skanningskonference sammen med en speciallæge i lungesygdomme.

Hvis CT-skanningen ikke tyder på lungekræft eller anden sygdom, fremgår det af beskrivelsen, som sendes digitalt til den praktiserende læge straks efter den daglige CT konference.

Ved mistænkelige fund, der kunne være lungekræft, lægges der en udredningsplan ved CT-konferencen i samarbejde mellem speciallæger i lungesygdomme og radiologi, hvorefter hele udredningsforløbet bookes og patienten indkaldes. Den praktiserende læge informeres først kort ved tilføjelse til beskrivelsen af CT skanningen og får senere samme dag et mere udførligt notat fra en lungemedicinsk læge om den planlagte udredning.

Alle patienter i lungekræftudredning diskuteres i løbet af udredningen og senest ved endelig diagnose af lungekræft på MDT lungekonference (MDT = multidisciplinær teamkonference), hvor alle lungekræftudredende afdelinger deltager.

Lungekræftudredning foregår i Region Midtjylland på følgende hospitaler:

  • Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital.
  • Lungemedicinsk Dagafsnit i Holstebro, Hospitalsenheden Vest
  • Lungemedicinsk Afdeling i Viborg, Hospitalsenheden Midt
  • Klinik for Lungesygdomme i Silkeborg, Hospitalsenheden Midt
  • Lungeklinikken i Randers, Regionshospitalet Randers

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for indgang i lungekræftpakkeforløb følges på alle hospitaler i Region Midtjylland, hvor der foregår lungekræftudredning.

Yderligere oplysninger

  • Pernille Hauschildt, formand for Lungemedicinsk Tværfaglige Specialeråd, ledende overlæge Lungesygdomme, AUH. Tlf. 23112076
  • Torben Riis Rasmussen, overlæge, Ph.D. Tlf. 21448182

Lungekræftudredningen i Region Midtjylland. Flowchart. (PDF)

Se også Sundhedsstyrelsens Indgang til pakkeforløb for lungekræft til de praktiserende læger med en oversigt over symptomer, hvor henvisning til CT skanning skal overvejes, og kriterier for henvisning til pakkeforløb:

Denne pressemeddelelse er udsendt af Aarhus Universitetshospital på vegne af Det Lungemedicinske Specialeråd i Region Midtjylland