1.10.2020

Holmstrupgård, LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, og Metodecentret skal sammen udvikle og afprøve et helt nyt tilbud. Tilbuddet henvender sig til unge med selvskadende adfærd og deres familier. En målgruppe, hvor der ikke er mange faglige tilbud.

Der er tale om et tilbud, hvor der på nye måder skal arbejdes sammen mellem Holmstrupgård som højtspecialiseret tilbud og LMS som frivilligt tilbud. Metodecentret varetager evalueringen af afprøvningen og forhåbningen er, at resultatet vil være så godt, at andre kommuner vil tage tilbuddet til sig efter projektets afslutning. 

VELUX FONDEN har bevilget projektet 3,4 mio. kr. over en 3-årig periode, hvilket er helt afgørende for gennemførelsen af projektet.

Selvskade er et stigende problem i Danmark. Holmstrupgård og LMS har gode erfaringer med indsatser, der inkluderer hele familien. Desværre er der ingen tilbud i forhold til selvskade, hvor hele familien inddrages. Derfor skal LMS og Holmstrupgård udvikle og afprøve dette ambulante tilbud.

Som noget helt nyt, er det tanken, at der i slutningen af indsatsen på Holmstrupgård tilknyttes en frivillig mentor via LMS, for at støtte den unge videre ud i det mere almindelige liv. Under forløbet vil der også blive oprettet forældrestøttegrupper og søskendegrupper.

- Vi glæder os meget til denne banebrydende indsats. Samarbejdet mellem region, kommune og civilsamfund er ikke noget, som vi har set i denne stil tidligere, men det er et samarbejde, som kan virke som model for fremtidige samarbejder. At se helhedsorienteret på familien skaber de bedste muligheder for en hurtig bedring for de ramte, og helt sikkert færre udfordringer i familien, siger direktør i LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade,  Laila Walther.

Afdelingsleder Ivan Sloth, psykolog Ketty Bach samt forstander og områdechef Rasmus Ladefoged Dinnesen er klar til at tage imod de selvskadende unge og deres familier.

- VELUX FONDENs støtte til det udviklingsarbejde gør en uvurderlig forskel. Samtidig er Metodecentret med til at garantere, at fagligheden og kvaliteten er i top. Jeg ser frem til samarbejdet og til at kunne gøre en forskel for unge og familier, hvor selvskadende adfærd er blevet en del af hverdagen, supplerer forstander og områdechef på Holmstrupgård, Rasmus Ladefoged Dinnesen.

Tilbuddet er forankret i Aarhus, og henvender sig primært til unge og familier, som ligger i de 8-10 kommuner, som ligger i umiddelbar nærhed. Der visiteres til tilbuddet fra egen sagsbehandler, og tilbuddet er klar til at tage imod de første unge og deres familier.

Flere oplysninger

• Områdechef Rasmus L. Dinnesen (Holmstrupgård): 51 73 25 53

• Projektleder Ivan Sloth: ivan.sloth@ps.rm.dk
• LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade:

kommunikationschef Henrik Kristian Christensen: 29 44 33 01 eller hc@lmsos.dk

Læs mere om projektet og aktørerne

• VELUX FONDEN: Et helt liv efter selvskade

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Holmstrupgård