01.09.2020

Ny forskning viser, at praksisfysioterapeuter hjælper langt de fleste smertepatienter. Imidlertid har den patientgruppe, der kommer videre til sygehusene, en særlig profil, som behandlerne bør være opmærksomme på

Ifølge internationale kliniske retningslinjer skal størstedelen af patienter med nakke-, skulder-og lænderygsmerter behandles i primærsektoren. Ny forskning viser, at disse retningslinjer følges overordnet i Danmark: kun 15% af smertepatienterne kommer til specialiseret behandling i sekundærsektoren.

Behandling af fysiske smerter er ikke nok

Imidlertid har netop disse smertepatienter en markant tungere profil både ift. smerte- og funktionsniveau og psykisk helbred sammenlignet med de patienter, der fortsætter behandlingen hos praksisfysioterapeuterne.

Det viser et forskningsprojekt fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, hvor forskerne i mere end 6 måneder har fulgt over 700 patienter fra fysioterapiklinikker i hele Danmark. Generelt oplever patienterne en markant smertereduktion i løbet af behandlingsforløbet hos praksisfysioterapeuterne. Men de 15% af patienterne, der videresendes til sygehusene, er også dem, der har det dårligste psykiske helbred.

Det forhold bør behandlerne, både i primær- og sekundærsekundærsektor, være opmærksomme på. Der er brug for behandlingstilbud, der i højere grad tager højde for patienternes psykiske helbred og smertehåndtering.

Udvalgte resultater

  • Patienterne oplever i gennemsnit 45 % reduktion af smerter over 6 måneder
  • 85 % af patienter med nakke-, skulder- og lænderygsmerter behandles i primærsektoren. Halvdelen afsluttes efter 6 eller færre konsultationer
  • 15 % af patienterne får yderligere behandling i sekundærsektoren, og de har det markant dårligere målt på smerte- og funktionsniveau, psykisk helbred og generelt helbred

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Prospektivt kohortestudie

Ekstern finansiering: Fysioterapipraksisfonden

Interessekonflikter: Nej

Forskningsprojektet udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Læs den videnskabelige artikel

Budtz CR, Mose S, Christiansen DC: Socio-demographic, clinical and psychological predictors of healthcare utilization among patients with musculoskeletal disorders: a prospective cohort study. BMC Health Serv Res 20, 239 (2020). Doi: doi.org/10.1186/s12913-020-05100-0

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Cecilie Rud Budtz, cecbud@rm.dk og tlf. 2894 3309