07.09.2020 

Om 10 år skal de ca. 2.000 grunde, der i dag udgør en potentiel risiko for grundvand og boliger, være undersøgt. Samtidig kommer rent drikkevand og bæredygtighed i højsædet. Region Midtjylland vil med en langsigtet handleplan sætte en klar prioriteret retning for indsatserne i forhold til jordforurening.

Den nye Handleplan for Jordforurening 2020-25, som regionens Udvalg for Regional Udvalg netop har godkendt, sætter det lange lys på for jordforurenings-indsatserne for at sikre mest mulig tryghed, sundhed og rent vand for pengene.

En vigtig prioritet i handleplanen er de 5.200 kortlagte "muligt forurenede" grunde i regionen. Umiddelbart udgør ca. 2.000 af dem potentielt en risiko for grundvand og/eller boliger i nærheden, som det offentlige har pligt til at gribe ind over for. Disse grunde skal være undersøgt inden 2030.

- Vi er nødt til at prioritere at få undersøgt grunde rundt om i hele regionen, hvor der er mistanke om forurening, og vi vil blive den første region, der får det overblik. Det er ambitiøst, når vi har et stramt årligt budget på ca. 40 mio. kroner til alle vores jordforureningsopgaver. Men vi har brug for overblikket, så vi ved, hvilke forureningsopgaver der venter os og de kommende generationer. Sideløbende skal der selvfølgelig også være penge til at rense op de steder, hvor forurening fx truer drikkevandet, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Måling af grundvand_643_1024x620px.jpg

Miljømedarbejder fra Region Midtjylland tager vandprøver fra en boring i et område, hvor regionen overvåger følgerne af en gammel forurening. Selv om alle forureninger, der potentielt kan skade fx grundvandet, er undersøgt inden 2030, er jordforureningsopgaven ikke klaret. Flere grunde skal sandsynligvis have lavet yderligere undersøgelser, og hertil kommer forskellige løsninger for at undgå, at forurening spreder sig. Foto: Niels Åge Skovbo 

Bæredygtighed i fokus

Handleplanen for jordforurening stiller også skarpt på FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som Region Midtjyllands udviklingsstrategi baserer sig på. Når regionen løser opgaver, der har med jordforurening at gøre, bidrager det i særlig grad til verdensmål 3 (sundhed) og verdensmål 6 (rent vand).

- Som borgere og politikere har vi brug for, at det er tydeligt, hvordan vores offentlige indsatser og beslutninger bidrager til en mere bæredygtig verden. To verdensmål skiller sig her særligt ud, men handleplanen belyser også, hvordan jordforureningsopgaverne har en positiv indflydelse på en række andre verdensmål, siger Flemming Knudsen (S), næstformand for Udvalg for Regional Udvikling.

En af prioriteterne i handleplanen er fx, at regionen skal bidrage til og investere i udvikling af nye løsninger på jordforureningsområdet. Det skal ske i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, rådgivere, andre myndigheder og interessenter. Sådan en prioritering kan ud fra FN's verdensmål bidrage til både miljøvenligere teknologier (verdensmål 9), grønnere forretningsområder for virksomheder (verdensmål 8) og mere energirigtige metoder (verdensmål 7).