25.09.2020

Region Midtjyllands direktion har informeret hospitalerne om gældende retningslinjer i tide.

I medierne fremgår det, at Sundhedsstyrelsen den 28. februar 2020 skulle have meldt en ny fortolkning ud, når det gælder kriterier for at henvise borgere til lungekræftpakker. Og at Region Midtjylland har undladt at handle på den viden ved ikke at meddele dette til hospitalerne i regionen.

Dette er faktuelt forkert. Region Midtjyllands direktion har informeret hospitalerne om gældende retningslinjer i tide. Alle hospitaler i Region Midtjylland bliver orienteret om de nye retningslinjer, som skal gælde fra 1. april 2019. Der udsendes to breve til alle hospitaler i regionen herom: 21. juni 2018 og 5. juli 2018.

Diskussionen om lungekræft er startet længe før februar 2020, og de nye retningslinjer er udmeldt fra Sundhedsstyrelsen og implementeret i Region Midtjylland langt tidligere. Dog med undtagelse af Regionshospitalet Silkeborg, som i en periode frem til marts 2020 fortfarende på sundhed.dk lod patienterne henvise til lavdosis-CT ved mistanke om lungekræft på baggrund af ikke specifikke og vage symptomer frem for - via en kræftpakke - at få en højdosis-CT. Hermed overholdt Regionshospitalet Silkeborg ikke Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det omtalte brev fra Sundhedsstyrelsen fra 28. februar 2020 er således ikke en ny retningslinje, men en kommunikation alene som svar på et opklarende spørgsmål fra Region Midtjylland. Region Midtjylland har spurgt, om brugen af lavdosis-CT på Diagnostisk Center, Silkeborg er i overensstemmelse med det reviderede "Pakkeforløb for Lungekræft", der trådte i kraft 1. april 2019. Svaret fra Sundhedsstyrelsen 28. februar 2020 er et nej: Selv patienter med lav risiko for lungekræft bør henvises til højdosis-CT i et kræftpakkeforløb. Styrelsen oplyser i svaret, at patienter med mistanke om lungekræft skal udredes med højdosis-CT, fordi kræft ikke med sikkerhed kan udelukkes ved anvendelse af lavdosis-CT.

Svaret fra Sundhedsstyrelsen indeholdt derfor ikke noget nyt for hospitalerne, men har dog haft stor betydning for det efterfølgende forløb på Regionshospitalet Silkeborg.

Sagsforløbet har været som følger:

 • I december 2015 er der i Klinikforum (sundhedsfagligt ledelsesforum i Region Midtjylland) de første drøftelser om brugen af lavdosis-CT i Diagnostisk Center, Silkeborg.
 • I forbindelse med drøftelserne i Klinikforum i løbet af 2016 høres specialerådene for lungemedicin og radiologi i Region Midtjylland. Specialerådene giver udtryk for, at de ikke kan anbefale lavdosis-CT som udredning, når praktiserende læger ønsker at få af- eller bekræftet mistanken om lungekræft.
 • Af beslutningen fra Klinikforums møde den 17. marts 2016 fremgår det blandt andet, at Klinikforum:
  • anbefaler, at Diagnostik Center, Silkeborg ikke tilbyder lavdosis-CT til patienter, hvor der er mistanke om lungekræft
  • understreger at det er vigtigt, at der ikke sker en stratificering af begrebet 'mistanke'.
  • lader det være op til Regionshospitalet Silkeborg at afgøre, hvorvidt de ønsker at følge anbefalingen fra specialerådet for Diagnostisk radiologi om at lave et formaliseret studie.
 • I løbet af 2017 fortsætter drøftelserne om brugen af lavdosis-CT i Diagnostisk Center, Silkeborg. I oktober 2017 afholdes der et møde med deltagelse af blandt andet repræsentanter fra specialerådene for Diagnostisk Radiologi og Lungemedicin, Region Midtjyllands Direktion, Professor Peter Vedsted og ledende overlæge Ulrich Fredberg. I forlængelse af dette møde bliver det stillet i udsigt, at Diagnostisk Center inden for måneder offentliggør data og forskningsresultater om lavdosis-CT.
 • I november 2017 får Hospitalsudvalget på baggrund af en henvendelse fra et regionsrådsmedlem en redegørelse om lavdosis CT-scanninger i Diagnostisk Center, Silkeborg, hvilket er den første orientering af det politiske niveau i Region Midtjylland.
 • I november 2017 indledes der drøftelser i Klinikforum om at give de praktiserende læger mulighed for at henvise direkte til højdosis-CT med kontrast af thorax (brystet). Dette blandt andet på baggrund af en ventet revision af "Pakkeforløb for Lungekræft".
 • På baggrund af beslutning i Klinikforum giver hospitalerne i Region Midtjylland i løbet af 2018 praktiserende læger mulighed for henvise til højdosis-CT af thorax ved mistanke om blandt andet lungekræft.
 • I juni 2018 udgiver Sundhedsstyrelsen en revideret udgave af "Pakkeforløb for Lungekræft", som skal træde i kraft fra den 1. april 2019 – heri står blandt andet at lægen ved mistanke om lungekræft bør henvise til CT-skanning med kontrast af thorax og øvre abdomen (mave).
 • Alle hospitaler i Region Midtjylland bliver orienteret om de nye retningslinjer, som skal gælde fra 1. april 2019. Der udsendes to breve til alle hospitaler i regionen herom: 21. juni 2018 og 5. juli 2018.
 • I november 2018 anmoder Region Midtjylland Sundhedsstyrelsen om, med inddragelse af relevante faglige selskaber, at afklare bedste praksis på området.
 • 1. april 2019 træder den reviderede udgave af Sundhedsstyrelsens af "Pakkeforløb for Lungekræft" i kraft, hvor der ved mistanke om lungekræft skal henvises til højdosis-CT. Det viser sig, at det af sundhed.dk stadig fremgår, at de praktiserende læger kan henvise til lavdosis-CT af thorax ved Diagnostisk Center, Silkeborg ved mistanke om lungekræft på baggrund af ikke specifikke og vage symptomer. Dette ændres først primo marts 2020.
 • 11. december 2019 drøfter Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) på et bestyrelsesmøde brugen af lavdosis-CT ved Diagnostisk Center, Silkeborg. Der konkluderes blandt andet, at der i Sundhedsstyrelsens "Pakkeforløb for Lungekræft" ikke skelnes mellem "lille" og "stor" "mistanke", og at "lægen ved klinisk mistanke om lungekræft, uanset om den er lille eller stor, skal henvise til den bedst mulige undersøgelse, hvilket er en diagnostisk CT skanning med kontrast, for at be- eller afkræfte mistanken med størst mulig sikkerhed."
 • Den 20. februar 2020 retter Region Midtjylland på baggrund af blandt andet konklusionerne fra bestyrelsesmødet i DLCG henvendelse til Sundhedsstyrelsen for at få afklaret, om brugen af lavdosis-CT på Diagnostisk Center, Silkeborg er i overensstemmelse med det reviderede "Pakkeforløb for Lungekræft". Se Region Midtjyllands henvendelse til Sundhedsstyrelsen.
 • 28. februar 2020 svarer Sundhedsstyrelsen på ovennævnte henvendelse, og der gives udtryk for at blandt andet DLCG's rådgivning er anvendt i revisionen af "Pakkeforløb for Lungekræft". Det fremgår endvidere af svaret (Side 3): "Opsummerende, og i overensstemmelse med DLCGs vurdering, bør patienten udredes i pakkeforløbet for lungekræft, hvis det vurderes, at patienten kan have lungekræft. Hvis patienten har uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kan være kræft, bør patienten udredes i diagnostisk pakkeforløb. Hvis der derudover er den mindste mistanke om kræft (low risk but not no risk) bør patienterne også henvises til diagnostisk pakkeforløb mhp. at behandle dem optimalt, herunder sikre dem udredning i henhold til de maksimale ventetider." Se Sundhedsstyrelsens svar til Region Midtjylland.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen