28.09.2020

I marts 2019 flyttede de sidste patienter og medarbejdere fra de gamle Aarhus-sygehuse til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Nu har håndværkerne sat solceller op på taget af hospitalet og afleveret de sidste dele af byggeriet til regionen.

Byggeriet af det første af Danmarks nye store hospitalsbyggerier gik for alvor i gang i 2012, og nu kan man forsigtigt gøre status over projektet, som staten har givet tilskud til via Kvalitetsfonden. Af kvalitetsfondsbyggeriet på AUH mangler kun byggeri for ca. 90 mio. kr., som indgår i byggeriet af Forum, der er et fælles projekt mellem Aarhus Universitetshospital, Steno Diabetes Center Aarhus, FEAS (Aarhus Universitet) og Folkekirken.

Dermed er langt hovedparten af byggeriet nu afleveret og taget i brug. Budgettet på 6,35 mia. kr. er overholdt, indflytningerne blev afsluttet til tiden i 2019, og de tidligere Aarhus-sygehuse er samlet i Aarhus Universitetshospital.

Første store hospitalsbyggeri

- Vi var den første region til at gennemføre et så stort et hospitalsbyggeri. Vi har fået det moderne og komplette hospital, vi havde drømt om, og vi har holdt alle aftaler med staten om byggeriet, økonomien og tidsplanen. Udfordringerne undervejs er blevet håndteret professionelt, og vores erfaringer og viden fra byggeriet og ibrugtagningen kommer byggeprojekterne i de øvrige regioner til gode, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Håndværkerne har nu overdraget den sidste del af dette byggeri; nemlig et stort solcelleanlæg på taget af hospitalsbygningerne, der skal øge andelen af grøn energi i hospitalets elforbrug.

Solceller er led i grøn omstilling

Solcellerne harmonerer godt med Region Midtjyllands bestræbelser på at øge andelen af den vedvarende energi som led i arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling i regionen.

- Aarhus Universitetshospital er døgnet rundt en meget stor produktionsenhed, og hospitalet har et meget stort energiforbrug. Derfor kan solcellerne kun kan bidrage med en mindre del af hospitalets elforbrug, men det understreger vigtigheden af, at vi tænker grøn omstilling ind, hvor vi kan, for at vi for alvor kan rykke på CO2-dagsordenen, siger Anders Kühnau.

Sparer 288 tons co2

På taget af Aarhus Universitetshospital dækker solcellerne et areal på 12.600 m2, svarende til mellem 15 og 16 håndboldbaner. Solcellerne producerer 1.917.000 kWh/år, hvilket svarer til elforbruget hos 480 familier og reducerer CO2-udledningen med 288 tons om året.

Fra gadeplan kan solcellerne ikke ses, da de fleste tage på Aarhus Universitetshospital er flade og forsynet med en kant hele vejen rundt. Men på det skrånende tag over auditorer og kantine ved Indgang G kan man fra syd se solceller.

Flere grønne bidrag

Solcellerne bidrager med 3,2 % af det samlede elforbrug på hospitalet, og derfor er der fortsat brug for udvikling af energiløsninger og reducere CO2-udledningen på Aarhus Universitetshospital.

- Solcelleanlægget er blevet taget i brug med en mindre forsinkelse, fordi der undervejs kom myndighedskrav til producenterne om at kunne dokumentere, at anlægget overholder en række tekniske krav for at levere strøm, men vi har haft et forbilledligt samarbejde om opførelsen af anlægget mellem Teknisk Afdeling på hospitalet og Projektafdelingen for Byggerier på AUH, siger teknisk chef Søren Kvistborg.

Flere byggerier i gang

Lige nu bygges Forum, som skal fuldende og forbinde det samlede Aarhus Universitetshospital. Forum forventes at stå færdig midt i 2022. Desuden opfører Region Midtjylland i de kommende år nye bygninger på Aarhus Universitetshospital til Region Midtjyllands Hospitalsapotek og til MidtVask.

Yderlige oplysninger