17.09.2020

De danske regioner, de danske kommuner (KL) og Realdania sætter med DK2020 turbo på arbejdet med kommunale klimaplaner. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner ser frem til et styrket samarbejde om klimaudfordringen.

I dag lancerer KL, Realdania og de fem danske regioner klimaprojektet DK2020. Med et bidrag fra hver af de tre parter på 15 mio. kroner er målet sammenlignelige lokale klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalen. Dermed sætter det nye partnerskab fart på et arbejde, der allerede er langt fremme i de midtjyske kommuner, og som kommunerne og regionen i høj grad allerede samarbejder om.

- Grøn omstilling, cirkulær økonomi og klimatilpasning er fælles udfordringer, som kræver fælles løsninger. Samtidigt er det en opgave, der kræver helhedsorienteret prioritering og handling på tværs af grænser og administrative niveauer. Det arbejder vi allerede godt sammen om i en række projekter her i Midtjylland. Nu får vi en platform, hvor vi for alvor kan udnytte hinandens styrker og sætte fart på klimahandlingen, siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S). 

Samler perspektiver

Han fremhæver vigtigheden af at samtænke forskellige perspektiver i arbejdet med klimaudfordringerne, så der kan planlægges helhedsløsninger. Samme synspunkt lyder fra Kommunekontaktrådet (KKR), hvor det politiske samarbejde mellem region og kommuner i Region Midtjylland er forankret.

- Kommunerne er tæt på borgere og virksomheder og kan samle aktørerne om en fælles retning for udvikling af lokalsamfundene. Klimapolitik er derfor også et højt prioriteret område i alle 19 kommuner i Midtjylland. Det er Kommunerne som har myndighedsansvaret for klimaområdet og derfor afsætter vi nu fælles ressourcer til bla. en tværgående klimakoordinator, der skal bistå kommunerne med deres klimaplaner. Vi skal holde fast i overblikket og sørge for at tale sammen på tværs, og derfor er det vigtigt med et partnerskab, hvor alle perspektiver er repræsenteret, - siger formand for KKR Midtjylland, borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S).

Skal sikre vidensgrundlag

Med DK2020 inviteres alle danske kommuner til projektet med henblik på at lave kommunale klimaplaner. I den forbindelse kan regionen bl.a. hjælpe med det nødvendige vidensgrundlag.

- Det kræver solid viden, at lave en hensigtsmæssig planlægning. Her kan  vi som region skabe værdi sammen med kommunerne blandt andet med de klimaregnskaber vi laver løbende, som bl.a. giver overblik over CO2-udledning på kommuneniveau, siger kontorchef for klima og miljø i Region Midtjylland, Rolf Johnsen. 

Læs mere om DK2020 hos Realdania her