24.09.2020 

I dag er en virtuel "matchmaking" i gang mellem hospitalsfolk og virksomheder fra syv europæiske lande. Tre regioner har bedt om input til, hvordan hospitalerne konkret kan reducere fx affaldsmængder og energiforbrug. Håbet er, at den målrettede "speeddating" kan skubbe til den grønne omstilling i sundhedsvæsnet.  

Dagens matchmaking er skabt i det nordeuropæiske EU-netværk Northern Connections, og det er første gang, netværket er aktiveret for at løse udfordringer for hospitaler. 

- Det er oplagt, at vi spiller vores bæredygtigheds-udfordringer ind i et etableret innovationsnetværk. Vi har jo ikke alle løsningerne internt i regionerne, hvor vi arbejder for mere bæredygtige hospitaler. Vi er nødt til at samarbejde med virksomheder for at løse nogle af vores benspænd i den grønne omstilling, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland. 

Også Karsten Uno Petersen (S), formand for Anlægs- og innovationsudvalget i Region Syddanmark ser frem til, at regionerne og virksomhederne sætter hinanden stævne.

- I regionerne vil vi nedbringe vores C02-udledning fra vores eksisterende bygninger og nye bygninger ved bl.a. at indarbejde intelligente grønne løsninger i forhold til fremtidens klimaudfordringer. Vi er allerede godt i gang bl.a. med grøn certificering af vores byggerier. Med dette arrangement tager vi endnu et initiativ, og forhåbentlig vil vi se, at virksomhederne griber bolden og præsenterer os for innovative og skræddersyede løsninger, der matcher vores mål om at spare energi og ressourcer, når vi køber ind, bygger nyt eller energioptimerer vores sygehuse.

Mødet mellem hospitaler og virksomheder kaldes "living lab" - en slags levende laboratorium. Foto: Region Midtjylland

Mødet mellem hospitaler og virksomheder kaldes "living lab" - en slags levende laboratorium. 

Fokus på ressourceforbrug og energi

Til dagens seance har Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland i fællesskab meldt ud, at man ønsker input til at nedbringe energiforbruget på hospitalerne, og ikke mindst reducere ressourceforbruget fx gennem affaldshåndtering, genanvendelige produkter og materialer mv. 

Virksomheder inden for de områder har så meldt sig til for at indgå samarbejder eller spille konkrete løsninger på banen til den særlige niche i markedet, som hospitalerne er. 

- Det her netværk er en mulighed for at komme bredt ud til relevante virksomheder, og det kan i sidste ende forhåbentlig pushe udviklingen inden for bæredygtige hospitalsløsninger. Hverken regionerne eller virksomhederne forpligter sig med dagens møder, og det gør, at vi bedre kan idéudvikle sammen. Bagefter skal vi så vurdere, om det er noget, som vi i regionerne kan arbejde videre med. Men vi håber selvfølgelig, at det fører til helt konkrete nye innovative løsninger, forklarer Rolf Johnsen, der er kontorchef for klima, ressourcer og grøn omstilling i Region Midtjylland. 

- Vi ved, at hospitalers vareforbrug giver et stort CO2-aftryk og genererer også de store affaldsmængder. Hospitalerne har allerede opmærksomhed på det, men der er brug for flere forslag til nye innovative løsninger, forklarer Hanna Merrild, der chefkonsulent i Region Syddanmark med fokus på grønne indkøb og med i den gruppe, der skal bedømme forslagene fra dagens matchmaking på ressourceområdet. 

Dagens matchmaking kaldes et "living lab" - et levende laboratorium. Det skulle være foregået fysisk fra Aarhus og med virtuelle 1:1-møder mellem virksomheder og regioner. Men det hele kommer til at foregå online på grund af corona-situationen. I alt er 73 deltagere fra syv lande tilmeldt. 

 

Fakta

  • De danske regioner har allerede eller er i gang med at forpligte sig til mål for CO2-reduktion, genanvendelse mv. i klima- og bæredygtighedsstrategier. 

  • For nylig meldte Danske Regioner ud med en fælles ambition om grønnere hospitaler: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2020/september/regioner-vil-have-groenne-hospitaler-i-2030 

  • Flere regioner bl.a. Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland bygger sygehuse efter den bæredygtige DGNB-certificeringsordning, der vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. DGNB måler blandt andet livscyklus af byggematerialer, transport, forbrug af energi og vand under og efter byggeriet, holdbarhed, tilgængelighed og indeklima. 

  • Læs mere om Northern Connections og dagens "Living Lab" med fokus på Danmark og bæredygtige hospitaler: https://danish-living-lab-sustainable-hospitals.b2match.io/ 

  • Dagen er arrangeret af Region Midtjylland i samarbejde med EU's Interreg-program for Nordsøregioner, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Energy Cluster Denmark og Innovationsnetværket Smart Energy. 

  • Der er bl.a. tilmeldt 18 offentlige virksomheder og vidensinstitutioner, 28 små og mellemstore virksomheder (SMV'er), 10 klyngeorganisationer og fem store virksomheder.