20.04.2021

Aarhus Universitetshospital ligger nr. 1 blandt 29 offentlige institutioner og organisationer, når det gælder pressekontakt og image.

Aalunds PR Barometer er Nordeuropas største kommunikationsundersøgelse, der årligt måler journalisters erfaringer med - og holdninger til – virksomheders og organisationers pressearbejde og medieprofil. Offentlige institutioner og organisationer bliver vurderet i PR Barometer Samfund, mens private virksomheder indgår i PR Barometer Business.

Bedst i klassen på fire temaer

Aarhus Universitetshospital er i 2020 blevet målt på temaer om generel pressekontakt og image, og journalisterne giver indsatsen rigtig flotte vurderinger PR i Barometeret – faktisk så flotte, at Aarhus Universitetshospital i begge temaer ligger nr. 1 på de samlede lister over de 29 institutioner og organisationer i PR Barometer Samfund med minimum 10 journalistvurderinger.

På fire spørgsmål om pressekontakt har journalisterne vurderet, at Aarhus Universitetshospital er 'bedst i klassen':

  • Generel åbenhed over for journalisterne
  • Eksperters evne til at udtale sig klart
  • Reaktionstid ved henvendelser
  • Hjælpsomhed med at skaffe adgang til rette person

- Vi er glade og stolte over, at journalisterne sætter pris på indsatsen. Vi gør meget ud af at være så åbne og hjælpsomme over for journalister og medier, som vi nu kan, og generelt er fagfolk på AUH bevidste om, at de som eksperter også har en opgave med at bidrage til at kvalificere grundlaget for den offentlige debat, siger chef for Ledelse og Kommunikation Hanne Dahlerup.

Har givet indblik i håndteringen af corona-situationen

Interviewene til undersøgelsen er gennemført mellem d. 23. oktober og 16. december 2020, og derfor er billedet i 2020 naturligvis også præget af, at corona-pandemien, og PR Barometer har derfor i 2020 udvidet med en corona-måling.

På spørgsmålet om, hvilke myndigheder i corona-håndteringen, der har været den mest proaktive og bedst til at sælge sit budskab i mederne, ligger sundhedsmyndighederne og de ministerier, som har det overordnede ansvar for håndteringen af krisen, naturligvis øverst, men Aarhus Universitetshospital kommer ind som nr. 9 og som det eneste hospital på listen.

Journalisterne påpeger i deres kommentarer, at det er lykkedes Aarhus Universitetshospital at give indblik i, hvordan hospitalet har håndteret corona-situationen på godt og ondt, og samtidig har bidraget med løbende oplysning til borgerne. Professor Lars Østergaard fremhæves for at have stillet op med faglig viden i øjenhøjde og været med mange steder.

Bedste omdømme

Aarhus Universitetshospital, der 13 år i træk er kåret til Danmarks Bedste Hospital og ligger nr. 32 på Newsweeks rangering af verdens bedste hospitaler, er også 'bedst i klassen', når journalisterne skal vurdere omdømmet hos offentlige institutioner og organisationer.

- Vi har været bekymrede for, om problemer med flytninger, systemer og økonomi for nogle år siden ville blive ved med at præge vores image langt ud i fremtiden, men det ser ud til, at journalisterne har registreret, at vi sammen med regionen har løst udfordringerne, og at vi i dag vurderes som en veldrevet organisation og en attraktiv arbejdsplads, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

Vi vil gøre os endnu mere interessante

Åbenheden og hjælpsomheden med at finde den rigtige ekspert er det journalisterne lægger allermest vægt på.

- Her ligger vi i forvejen i top, men nu hvor vi ved, at åbenhed og hjælpsomhed betyder meget for journalisterne, er det nogle dyder, vi vil blive ved med at prioritere og udvikle, siger pressechef Lars Elgård Pedersen.

Derudover er der et 'gap' mellem journalisternes forventninger og oplevelser, når det gælder mediernes adgang til information om organisationen, og vi ligger ikke helt der, hvor vi gerne vil være, i journalisternes vurdering af, hvor interessant Aarhus Universitetshospital er for pressen.

- Vi kan formentlig blive bedre til at stille relevant information til rådighed for pressen på hjemmesiden og blive bedre til at fremskaffe data, når journalisterne spørger. Det fokus vil vi skærpe fremover, så vi fortsat er en organisation, som er kendt for ikke bare høj faglighed men også for åbenhed og hjælpsomhed, siger Lars Elgård Pedersen.

Flere oplysninger

  • Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, tlf. 5131 3506
  • Chef og Ledelse og Kommunikation Hanne Dahlerup, tlf. 2910 8160
  • Pressechef Lars Elgård Pedersen, tlf. 2479 2436