28.4.2021

Ansøgere til stx i Østjylland må i år væbne sig med tålmodighed. Senest den 17. maj får ansøgerne besked i e-Boks om, at der er reserveret en foreløbig plads på et alment gymnasium. Normalt kommer beskeden 1. maj.

På grund af usikkerhed om Aarhus Tech fortsat ønsker at drive stx- og hf-uddannelserne på Aarhus Gymnasium i Tilst, bliver årets breve om pladsreservation på det almene gymnasium til alle STX-ansøgere i Østjylland op mod to uger forsinket.

Baggrunden er, at Børne- og undervisningsministeren har besluttet at følge Regionsrådets indstilling om at lukke Aarhus Gymnasiums stx-tilbud på Dollerupvej. Herefter har Aarhus Tech tilkendegivet, at de overvejer fremtiden for stx-tilbuddet i Tilst. Indtil der er opnået større klarhed om denne situation, er det ikke muligt at gøre elevfordelingen helt færdig.

- Vi er nået meget langt med elevfordelingen. Men før vi kan komme helt i mål, har vi brug for afklaring om stx i Tilst, siger Allan Friis Clausen, der er formand for Fordelingsudvalg Øst og til daglig selv er rektor for Paderup Gymnasium i Randers.

Fordelingsudvalget har fået dispensation til udskydelsen af fristen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Alle får en plads

Allan Friis Clausen forklarer, at hvis stx i Tilst fortsætter som hidtil, så er elevfordelingen færdig, og der kan i så fald hurtigt udsendes reservationsbreve. Hvis stx-tilbuddet i Tilst imidlertid ikke opretholdes, skal de ansøgere, der er placeret i Tilst, flyttes til andre gymnasier i Aarhus. Formanden understreger dog, at udvalget nok skal finde en løsning.

- Det bliver ikke noget problem. Det kræver blot lidt mere tid end ellers. Jeg ved, at jeg har mine rektorkolleger i udvalget bag mig, når jeg siger, at vi nok skal løse alle de udfordringer, der måtte opstå, siger Allan Friis Clausen og forsikrer:

- Når vi er færdige, vil der ikke være nogen ansøgere, der står tilbage, uden at vi har reserveret en foreløbig plads til dem på et alment gymnasium - eller hvad de i øvrigt måtte have prioriteret af ungdomsuddannelse.

Fakta

  • Alle uddannelsesinstitutioner i Østjylland, der udbyder stx- og hf-uddannelsen, er medlemmer af Fordelingsudvalg Øst.
  • Udvalget dækker gymnasierne fra Randers i nord over Aarhus til Skanderborg i syd og har til opgave at fordele ansøgere til stx og hf på de gymnasier, der har fået flere ansøgere, end deres kapacitet giver mulighed for at optage.
  • Ifølge lovgivningen skal denne fordelingsproces være afsluttet og ansøgere have fået besked om reservation af en foreløbig institutionsplads senest 1. maj. I år har
  • Børne- og Undervisningsministeriet imidlertid givet udvalget mulighed for at udskyde denne frist til den 17.maj.
  • I fordelingsudvalget sidder lederne af de østjyske uddannelsesinstitutioner, der udbyder stx, hf og IB, samt to regionsrådspolitikere og to elevrepræsentanter.
  • Udvalgets formand har siden 2019 været Allan Friis Clausen, rektor for Paderup Gymnasium i Randers.
  • Fordelingsudvalget bistås i sit arbejde med sekretariatsbetjening fra Region Midtjylland.

Flere oplysninger

  • Formand for fordelingsudvalget, Rektor Allan Friis Clausen, Paderup Gymnasium, tlf. 8641 6677, ac@paderup-gym.dk