13.04.2021

Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland har sendt syv batteri-togsæt til betjening af ruter i Vestjylland i udbud. De nye tog ventes i drift i løbet af 2024 og bliver dermed de første batteritog i Danmark.

Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland offentliggjorde fredag et udbud på batteritog til to strækninger i Vestjylland. Dermed flytter ambitionen om CO2-neutral togdrift et stort skridt nærmere virkeligheden. I alt ønsker det vestjyske jernbaneselskab at investere i syv togsæt.

De nye batteritog skal betjene kunderne på strækningerne Vemb-Lemvig-Thyborøn (VLTJ) med tre tog samt Holstebro-Skjern med fire. Sidstnævnte strækning og dermed indkøb af fire af de syv tog, er en del af regeringens netop offentliggjorte udspil til en infrastrukturplan, der også indeholder planer om investering i lade-infrastruktur til batteritog i hele landet. 

- Det er helt afgørende, at vi får den kollektive trafik med, hvis den grønne omstilling skal lykkes, og i Region Midtjylland har vi gennem flere år arbejdet for at få skiftet dieseltog ud med el. I Østjylland har vi kunnet løse det med en letbane. Det er ikke en mulighed på alle strækninger, men til gengæld er teknologien med batteritog nu moden. Den teknologi skal vi selvfølgelig gribe, og derfor er det glædeligt, at Midtjyske Jernbaner er fremme i skoen, siger Anders Kühnau, formand for regionsrådet i Region Midtjylland, der har trafikkøberansvaret på de to strækninger.

Prioriterer grøn mobilitet

Det nye tog-udbud er helt i tråd med Region Midtjyllands politik på mobilitetsområdet. Regionsrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2020, at fremme bæredygtig mobilitet. Både gennem mobilitetsplaner i samarbejde med kommunerne, Midttrafik og private aktører samt i forbindelse med nye udbud og anskaffelser.

- Det er en vigtig del af den regionale udviklingsopgave at sikre en god kollektiv trafik, der er tilpasset de behov, borgerne har. Men samtidigt har vi en fælles ambition om at gøre det med så lav belastning for miljø og klima som muligt. Batteritog kan leve op til begge behov, og de kommer til at spille en vigtig rolle for mobiliteten i regionen, siger formand for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Komfort og klima

I udbudsmaterialet fremgår det, at Midtjyske Jernbaner ønsker at overtage de nye tog i løbet af sommeren 2024. Samtidigt slår materialet fast, at der er høje kvalitetskrav til togene.

- Det er en rigtig god nyhed, at vi nu kan se frem til at få købt nye tog. Vi har studeret batteritog gennem nogle år, og jeg er overbevist om, at det bliver en løsning, der både er effektiv, driftssikker og lever op til vores høje krav til komfort. Nu er udbuddet ude, og jeg glæder mig til at følge processen frem mod det endelige indkøb, siger Arne Lægaard (V), formand for bestyrelsen i Midtjyske Jernbaner.

Fakta

  • Transportministeren indgik sidste år en klimasamarbejdsaftale med Region Midtjylland, der bl.a. nævner batteritog på regionale togstrækninger Lemvigbanen samt strækningen Skjern-Holstebro i Vestjylland.
  • Det er Midtjyske Jernbaner, der leverer togkørslen på de to strækninger, der ventes at blive de første i Danmark med batteritog.
  • Midtjyske Jernbaner har netop sendt syv togsæt i udbud. Udbuddet har en negativ option på fire af de syv tog, da disse afhænger af den politiske behandling af regeringens infrastrukturplan på Christiansborg. https://mjba.dk/wp-content/uploads/2021/04/danmark_fremad_infrastrukturplan_2035_lrn.pdf
  • Region Midtjylland har trafikkøberansvaret på de to vestjyske togstrækninger. Midtjyske Jernbaner leverer togkørslen, mens Midttrafik står for billetsalg og andre passagerrettede aktiviteter. 

Flere oplysninger

  • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, tlf. 2360 2768, kuhnau@rr.rm.dk
  • Jørgen Nørby (V), udvalgsformand, regional udvikling, tlf. 2945 5261 norby@rr.rm.dk
  • Arne Lægaard (V), regionsrådsmedlem og formand for bestyrelsen i Midtjyske Jernbaner, tlf. 2016 6392, arne.laegaard@rr.rm.dk