27.04.2021

Et nyudviklet covid-19 hjemme-selvtest-kit, hvor man poder sig selv i næsen og laver analysen derhjemme, vurderes at være ligeså pålidelig som antigen-test udført af sundhedspersonale

Læger på Aarhus Universitetshospital har udviklet et hjemme-selvtest-kit, hvor borgere selv kan tage prøven i den yderste del af næsen og selv aflæse resultatet. Det giver f.eks. mulighed for at gøre det derhjemme. Hjemme-selvtestens pålidelighed vurderes at være på linje med godkendte kviktests udført af sundhedspersonale. Dermed vil testen kunne blive et vigtigt nyt bidrag til en sikker genåbning af Danmark.

I slutningen af år 2020 oplevede Aarhus Universitetshospital stor smittespredning hos medarbejderne på Covid-afsnittet. Det var uklart, hvordan personalet blev smittet, og det var vanskeligt at bremse smittespredningen. Derfor blev personalet i afdelingen systematisk tilbudt en kvik-test, når de mødte op på arbejde. Personalet podede hinanden, fordi antigen-testen kun er godkendt til professionel brug.

- Vi spurgte os selv, om ikke det ville være bedre, hvis personalet kunne teste sig selv, inden de tog på arbejde, så de kunne undgå at risikere at smitte andre i offentlig transport og ved ankomsten til arbejdspladsen, siger ledende overlæge Lars Østergaard, der tidligere har forsket i bl.a. hjemmetest for klamydia.

Men kvik-tests må i dag ikke udføres af borgere selv, fordi de nuværende kvik-test ikke er godkendte til dette i Danmark.

- Derfor udviklede vi et hjemme-selvtest-kit med en kviktest, skriftlig information og en instruktionsvideo og gik i gang med at finde ud af, hvor godt hjemme-selvtesten fungerer sammenlignet med PCR test udført af sundhedspersonale.

Kviktesten er en antigentest, der foregår ved, at man poder sig selv 2 cm oppe i næsen med en vatpind. Herefter placerer man vatpinden i en beholder med væske, som hældes op på en plade. Viser pladen én streg, er testen negativ. Er der to streger, er testen positiv.

Projektet omfattede 375 tilfældigt udvalgte personer, som efter en PCR-test fik et hjemme-selvtest-kit med. Sensitiviteten viste sig at være over 60 %, hvilket svarer til den pålidelighed, som er blevet påvist i videnskabelige undersøgelser af kviktest udført af sundhedsprofessionelle. Specificiteten var 100 %, og det betyder, at et positivt svar er lige så sikkert som ved en PCR-test, og man ved positivt svar derfor straks kan sætte smitteopsporing og isolation i gang uden at vente på en bekræftende PCR test.

- Hjemme-selvtesten kan ikke erstatte en PCR-test, og derfor kan den ikke bruges til at stille end diagnose. Men den kan være med til at hindre smittespredning, fordi man får svar med det samme, og man kan tage prøven, inden man går ud at sin bolig. Derfor kan hjemme-selvtesten måske blive et vigtigt supplement til teststrategien for at sikre en succesfuld genåbning af samfundet, siger Lars Østergaard.

Den nye test kan også blive et vigtigt redskab i at følge smittespredningen i Danmark, fordi et repræsentativt udsnit af befolkningen kan tage testen hjemme f.eks. to gange om ugen. Dette vil kunne bidrage til et mere retvisende billede af smitteudbredelsen og dermed give et bedre grundlag for en løbende vurdering af genåbningen.

Lægerne har efter reglerne indberettet hjemme-selv-testen som en frembringelse af et nyt produkt med mulighed for, at interesserede eksterne virksomheder kan bruge resultaterne til en godkendelse og efterfølgende markedsføring.

Yderligere information

 • Afdelingslæge Sanne Jespersen
  Aarhus Universitetshospital
  Tlf.: 2445 1981 eller mail sanne.jespersen@aarhus.rm.dk
 • Ledende overlæge, Lars Østergaard
  Aarhus Universitetshospital
  Tlf. 5151 3140 eller mail larsoest@rm.dk.

Fakta om kvalitetsudviklingsprojektet

 • Lægerne tilbød i foråret 2021 borgere, der blev PCR testet for coronavirus i Testcenter Aarhus, et hjemme-test-kit bestående af en kvik-test, skriftlig information om, hvordan testen udføres, og et link til en instruktionsvideo.
 • I en efterfølgende periode opfordrede lægerne alle borgere, der blev testet positive med PCR test i Testcenter Aarhus, til at kontakte lægerne og få bragt et hjemme-test-kit hjem.
 • PCR-testen er en meget følsom testmetode, der leder efter arvemateriale fra coronavirus. Antigentest er en mindre følsom og præcis testmetode, der påviser virusproteiner (antigener) i prøven.
 • 375 borgere deltog i projektet. Hjemmetestens sensitivitet var over 60 %, og specificiteten var 100 %. (Sensitiviteten er et udtryk for, hvor stor en andel af syge, der diagnosticeres korrekt med covid-19. Specificiteten er et udtryk for, hvor stor en andel af raske, der klassificeres korrekt med testen.)
 • To ud af tre deltagere foretrak hjemmetesten. Typisk fordi den var behagelig at udføre, ikke krævede transport til et testcenter og den korte svartid.
 • I et tilsvarende projekt med tests fra et andet firma, blev der inkluderet omkring 450 borgere og resultaterne var nogenlunde de samme.
 • Resultaterne har endnu ikke gennemgået peer review og er således endnu ikke offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af antigentests til:

 • Personale på plejecentre mv
 • Skoler og andre uddannelsesinstitutioner
 • Arbejdspladser
 • Kontakter identificeret gennem Smittestop appen
 • ’Andre kontakter’ som har været i tæt på smittet uden at være ’nær kontakt’)
 • Udvalgte grupper med høj forekomst af covid-19
 • Kultur- og idrætsbegivenheder
 • Genåbning af en lang række områder på sundheds- og kommunalområdet
 • Sammen med PCR-test ved brug for hurtigt svar ifm. indlæggelse, udskrivelse eller overflytning af patient

Anbefalinger for brug af antigentest, version 2.1, Sundhedsstyrelsen 14. april 2021.