28.04.2021

Alle børn og familier i Region Midtjylland skal understøttes i den bedst mulige start på livet. Hvordan beskriver en ny grundigt gennemarbejdet fødeplan.

"Fødeplan for Region Midtjylland" er netop vedtaget af et enigt regionsråd. Planen afløser regionens hidtidige fødeplan fra 2012.

Generelt er fødende i regionen tilfredse med den hjælp, de får.

Regionens ambition er at understøtte mestring og selvhjulpenhed hos kvinderne, deres partnere og dermed familien.

Uanset hvem man er, og hvor man kommer fra, skal man have de

bedst mulige forudsætninger for sundhed, trivsel, læring og udvikling, står der i planen.

- Alle gravide kvinder og familier i Midtjylland skal opleve et trygt og sammenhængende graviditets, fødsels- og barselsforløb. Deres ønsker og behov er udgangspunktet, som fødestederne allerede er gode til at tilrettelægge efter i tæt samspil med forældrene, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Grundigt forarbejde for opdateret plan

Arbejdet med Fødeplanen gik i gang i begyndelsen af 2019. Undervejs har fagpersoner fra region, kommuner og praksis arbejdet godt og tæt sammen om planen, der både giver et samlet overblik over nuværende tilbud, visioner for fremtiden og fødendes oplevelser, erfaringer og idéer.

Høringsperioden resulterede i 22 skriftlige svar, der er indgået i regionsrådets politiske arbejde forud for vedtagelsen i regionsrådet 28. april.

Mere digitalisering på vej

Digitale og telemedicinske løsninger skal tages i brug, hvor det gavner borgere, faglighed og effektivitet.

- Vi går målrettet efter fleksible digitale løsninger. Selvhjulpne gravide og deres partnere skal tilbydes digital støtte. Vi er i gang med at udvikle en digital forløbsguide med små instruktionsvideoer, chatfunktion og let adgang til vigtige informationer, der fx kan sikre den gravide og hendes partner rette information på rette tidspunkt i svangreforløbet, siger Anders Kühnau.

Regionen har allerede gode erfaringer med at bruge hjemmemonitorering til kvinder med komplicerede graviditetsforløb. De digitale løsninger betyder, at kvinderne trygt og fagligt forsvarligt kan undgå indlæggelser. Tilbuddet skal udbredes til flere gravide på tværs af regionen, hvor fødestederne har et godt og tæt samarbejde.

Fremtiden byder også på en digital løsning, der med tiden skal afløse den nuværende papirbaserede vandrejournal. Papirjournalen samler vigtige oplysninger undervejs i graviditetsforløbet og sikrer, at relevante fagfolk har adgang til oplysningerne undervejs i forløbet.

Fakta

  • Regionsrådet har netop godkendt Fødeplan for Region Midtjylland.
  • Planen afløser regionens hidtidige fødeplan fra 2012.
  • Regionens ambition er at understøtte mestring og selvhjulpenhed hos kvinderne, deres partnere og dermed familien.
  • Fødeplanen tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fødeområdet samt regionale mål, faglige anbefalinger og lovkrav.
  • Arbejdet med Fødeplan for Region Midtjylland gik i gang i begyndelsen af 2019.

Se dagsordenspunktet med ny fødeplan her
Læs om arbejdet med ny fødeplan her

Kontakt