29.04.2021

Region Midtjylland har 28. april modtaget ca. 60.800 doser Pfizer-vaccine mod Covid-19 til brug i uge 18.

Kun hver tredje af de ca. 60.800 doser Pfizer-vaccine skal bruges på at vaccinere nye borgere med første stik. Hovedparten (2/3) er reserveret til at færdigvaccinere borgere, der har fået 1. stik (revaccination).

På landsplan omlægges fordeling af Moderna-vaccinedoser, så regioner med ældre borgere får flere doser end andre. Omlægningen forventes at betyde, at Region Midtjylland ikke får Moderna-doser i uge 18 og 22.

Hvem er nu vaccineret?

I Region Midtjylland er knap 138.000 borgere per 28. april færdigvaccinerede. De udgør 10,3 % af regionens borgere. Godt 184.000 borgere (21,3 %) har fået den første af to vaccinedoser.

I Region Midtjylland er en høj andel af de inviterede borgere vaccinerede, sammenlignet med landsgennemsnittet.

Status per 28. april er:

Se målgruppebeskrivelser under Fakta

Målgruppe (se fakta)

Region Midtjylland påbegyndt

Region Midtjylland færdig

Landsplan påbegyndt

Landsplan færdig

1

96 %

93%

95 %

92 %

2

91 %

88 %

90 %

85 %

3

95 %

93 %

94 %

92 %

4 *

68 %

35 %

64 %

28 %

5

86 %

70 %

86 %

63 %

6

79 %

10 %

85 %

19 %

7

94 %

60 %

93 %

62 %

8

92 %

10 %

91 %

12 %

9

45 %

2 %

49 %

1 %

Kilde: Statens Seruminstitut (SSI)

Påbegyndt = har fået 1. af 2 doser. Færdig = vaccineret med 2 doser.

* vaccination af personale er sat på pause af Sundhedsstyrelsen (SST).

Hvem vaccineres nu?

I uge 18 fortsætter vaccination af inviterede grupper.

Senest er borgere i aldersgruppen 65-74 år inviteret til vaccination.
I løbet af uge 18 forventer regionen, at også de ældste borgere i aldersgruppen 60-64 år vil modtage invitation til vaccination fra Statens Serum Institut (SSI). Med invitationen følger muligheden for at booke en vaccinetid på hjemmesiden vacciner.dk.

I uge 18 går vaccination af medarbejdere og borgere, der har fået 1. stik med AstraZeneca-vaccine, i gang. De tilbydes ét stik med vaccine fra Pfizer eller Moderna.

Fakta

 • Region Midtjylland har til brug i uge 18 ca. 60.800 doser Pfizer-vaccine mod Covid-19.
 • Doserne skal bruges på vaccination af inviterede grupper
 • Nu inviterede målgrupper er:

 1. beboere i plejebolig mv.
 2. +65 årige som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 3. Personer født i 1936 og ældre (”+85 årige”)
 4. Social- og sundhedspersonale (sat på pause af SST)
 5. Personer med tilstande og sygdomme, som medfører særlig øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19
 6. Pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs-eller plejeperson
 7. Personer født i 1937 til 1941 (80-84 årige)
 8. Personer født i 1942 til 1946 (75-79 årige)
 9. Personer født i 1947 til 1956 (65-74 årige)

 Kontakt