28.04.2021

Corona-året 2020 har sat sit aftryk på Region Midtjyllands regnskabsresultat, der ender med et underskud på sundhedsområdet. Alligevel overholder Region Midtjylland økonomiaftalen med regeringen.

Regeringen bad for et år siden regionerne om at gøre, hvad der var nødvendigt for at bekæmpe COVID-19. Den opgave har Region Midtjylland fokuseret på at løse, på en økonomisk forsvarlig måde.

På sundhedsområdet kommer Region Midtjylland ud af regnskabsåret 2020 med et større underskud, der hovedsageligt skyldes netop merudgifter til at håndtere COVID-19.

På sundhedsområdet, der også omfatter Psykiatrien, viser resultatet et underskud på 451,8 mio. kr. inkl. udgifter relateret til COVID-19. Merforbruget svarer til 1,8 % af nettodriftsbudgettet.

For Regional Udvikling viser resultatet et underskud på 0,2 mio. kr.

Dermed har Region Midtjylland overholdt økonomiaftalen med regeringen både med hensyn til sundhedsområdet og Regional Udvikling, idet udgifterne til håndtering af COVID-19 i 2020 er undtaget for udgiftslofter.

På socialområdet er der et overskud på 1,9 mio. kr.

Der er flere oplysninger om de resultater medarbejdere og ledere i Region Midtjylland har været med til at skabe i Årsrapporten 2020, som findes på Region Midtjyllands hjemmeside.

Flere oplysninger