20210830_Akut indgang Gødstrup.jpgIndgangen til den nye akutmodtagelse på Regionshospitalet Gødstrup. Foto: Søren Braad Andersen.

30.08.2021

Tidspunktet for flytning til det nye hospital i Gødstrup fra de gamle hospitaler i Holstebro og Herning er nu på plads. Flytningen til Regionshospitalet Gødstrup kommer til at ske fra 31. januar til 20. marts 2022.

Kritiske forhold, der på forkant af sommeren satte en stopper for flytningen til et patient- og driftssikkert nyt hospital, er nu ryddet af vejen.

Byggeriets leverandører har givet tilsagn om, at de sidste udeståender i færdiggørelse og klargøring af byggeri og teknologi kan være på plads de nærmeste måneder, sådan at der kan gives en myndighedsgodkendelse og en endelig ibrugtagningstilladelse inden udgangen af 2021.

- Det er et flyttetidspunkt, vi har jagtet nidkært for endeligt at få på plads, og som har taget noget længere tid, end vi havde regnet med. Men nu har vi en flyttedato, vi tror på, konstaterer hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

Tidsplanen for selve flytningen er tilrettelagt sådan at hospitalet i Holstebro flytter fra 31.januar til 13. februar og hospitalet i Herning fra 7. marts til 20.marts.

For yderligere oplysninger

Hospitalsdirektør Poul Michaelsen, tlf. 7843 8530