30.08.2021

Konstitueret oversygeplejerske Jeannette Thierry Andersen er ansat som oversygeplejerske i Led- og Bindevævssygdomme pr. 1. september.

Jeannette Thierry Andersen har været konstitueret i stillingen siden november 2020.

- I november bad vi Jeannette om at blive konstituereret oversygeplejerske i Led- og Bindevævssygdomme, og den opgave tog hun på sig og har løftet rigtig godt. Jeannette er meget anerkendt for sin udsædvanligt store sygeplejefaglighed og ikke mindst hendes store erfaring med og kendskab til reumatologisk sygepleje. Hun er dygtig til at samarbejde både internt i egen afdeling og med øvrige afdelinger på AUH. Det er derfor med stor glæde for os, at de gode traditioner inden for dette felt føres videre med Jeannette som oversygeplejerske. På den måde sikrer vi, at den betydelige plads som afdelingen har både på AUH og nationalt fastholdes, siger lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen på vegne af AUH's hospitalsledelse.

Indgående kendskab til Led- og Bindevævssygdomme

Oversygeplejerske, Jeannette Thierry Andersen, er uddannet sygeplejerske i 1993 og fik i 1994 job som sygeplejerske på daværende Reumatologisk Afdeling, Aarhus Kommunehospital.

Fra 1999 til 2004 var hun klinisk vejleder i afdelingen. I 2004 til 2014 arbejdede Jeannette som uddannelsesansvarlig sygeplejerske i afdelingen og fra 2013 til 2014 blev området udvidet, så hun udover at være uddannelsesansvarlig sygeplejerske også var udviklingsansvarlig sygeplejerske. 

Fra 2014-2020 var Jeannette afdelingssygeplejerske for klinik og sengeafsnit i Led- og Bindevævssygdomme på AUH.

Jeannette Thierry Andersen har en master i klinisk sygepleje fra 2009 og har deltaget i flere talent- og ledelsesudviklingsforløb på AUH fra 2012 til 2019.