18.08.2021 

Den indkapslede forurening på Høfde 42 skal renses op, så man igen kan bade og fiske i området. Regionsrådet vedtog i dag en udbudsstrategi for oprensningen, der stiller høje krav til de, der skal rense op. Samtidig besluttede rådet, at oprensningen på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund skal ske ca. 2-3 år forskudt. 

Når oprensningen af Høfde 42-forureningen forventeligt går i gang i 2. halvår 2022 er målet, at den uundgåelige restforurening ikke udgør nogen risiko for mennesker og miljø, så der igen kan bades og fiskes mellem Høfde 40 og Høfde 45 mellem Thyborøn og Harboøre. Det er kravene i den udbudsstrategi for oprensningen, som regionsrådet vedtog i dag. 

- Det er en ambitiøs strategisk prioritering af udbuddet, og det skal det være. Vi vil have de forureninger væk, og metoderne til at rense op skal være effektive. Det er klart vores forventning og mål, at forbudsskiltene på stranden kan fjernes, når oprensningen er afsluttet. Og så er det vigtigt for os, at der er tænkt bæredygtighed ind i både oprensningen og processen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Udbudsstrategiens principper følger kravene i Jordforureningsloven, og oprensningen skal dokumenteres. Strategien stiller samtidig krav om, at oprensningen skal foregå på høfden eller lige i nærheden og med brug af bæredygtige teknologier. Det kan være at vaske sandet rent eller ved at opvarme sandet, så forureningen nedbrydes og fordamper. 

Skiltet på stranden ud for Høfde 42 mellem Thyborøn og Harboøre i Vestjylland. Foto: Region Midtjylland.

Skiltet på stranden ud for Høfde 42 mellem Thyborøn og Harboøre i Vestjylland. Foto: Region Midtjylland.

Forskudte oprensninger 

Da partierne bag Finansloven 2021 i december 2020 besluttede at afsætte penge til den første fase af oprensning af landets generationsforureninger, var to af de tre generationsforureninger på Harboøre Tange med på listen - kemikaliedepotet ved Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund lige syd for den nuværende fabriksgrund. 

Men de to forureninger skal ikke renses op samtidig, besluttede regionsrådet i dag. Oprensningerne vil ske to-tre år forskudt. Praktisk betyder det, at det forberedende arbejde på den gamle fabriksgrund går i gang nu, mens selve oprensningen forskydes to-tre år i forhold til oprensningen af det spuns-indkapslede kemikaliedepot ved Høfde 42. 

- Vi har fået vurderinger af fordele og ulemper, hvis der renses op samtidigt eller forskudt. Konklusionen er, at det ikke giver os stordriftsfordele at rense op begge steder på samme tid. Tværtimod kan vi få udfordringer. Vi har jo aldrig tidligere i Danmark prøvet at rense så store og komplekse forureninger op, så vi har brug for den mest sikre løsning, hvor vi samtidig får læring med fra den første oprensning til den næste, forklarer formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V). 

Efter planen sendes opgaven med oprensning af Høfde 42 i udbud i efteråret. Udbudsprocessen varer ca. et år, så oprensningen på Høfde 42 kan gå i gang i slutningen af 2022. 

Fakta

Høfde 42:

  • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.
  • Giftdepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af Ringkjøbing Amt og staten.
  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder 7 tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der bl.a. har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.

Den gamle fabriksgrund:

  • Cheminova flyttede i 1953 sin kemikalie-produktion til Harboøre Tange. I 1961 indstillede Cheminova sin produktion på den gamle fabriksgrund, efter det hele var flyttet i nye bygninger på Rønland nord for den gamle fabriksgrund, hvor der også i dag er produktion.
  • Forureningen på den gamle fabriksgrund opstod som følge af virksomhedens drift og håndtering af kemikalier og affald i 1950'er og 1960'er.
  • En undersøgelse fra 2018/19 viste, at der spredt på grunden findes ca. 15 tons pesticider (heraf ca. 12 tons parathion) og seks tons kviksølv.

Andet om generationsforureninger og oprensning:

  • I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021, at der skulle afsættes 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Desuden giver Auriga Industries A/S (tidl. ejer af Cheminova), der er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond, et engangsbeløb på 125 mio. kroner til oprensning ved Høfde 42. I 2019 blev der desuden øremærket 50 mio. kroner på finansloven til forureningerne ved Harboøre Tange.
  • Der kendes i dag 10 generationsforureninger i Danmark. Tre af dem ligger på Harboøre Tange syd for Thyborøn i Vestjylland og stammer fra kemikalieproduktion fra virksomheden, som dengang hed Cheminova. Se mere på generationsforurening.dk
  • Læs mere på: harboøretange.rm.dk
  • Se dagsordenspunktet og udbudsstrategien på regionsrådets dagsorden den 18. august 2021.