20.08.2021

Regionsrådet har bevilget penge til at afprøve 'Den frivillige bæredygtighedsklasse' i forbindelse med opførelse af en ny bygning ved Regionshospitalet Horsens.

Når den nye bygning til akutafdeling og medicinsk klinik på Regionshospitalet Horsens står færdig i 2022 vil den leve op til kravene i Den frivillige bæredygtighedsklasse. Det er et nyt sæt krav i bygningsreglementet, som indtil videre er frivillige, men forventes at blive gjort obligatoriske i 2023. 

Formålet med at afprøve ordningen allerede nu er at indsamle viden og erfaringer, så fremtidige byggeprojekter i Region Midtjylland kan indarbejde kravene og understøtte regionens målsætninger om et bæredygtigt byggeri. Bæredygtighedsklassen stiller krav til både byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv.  Luftfoto af Regionshospital Horsens

På onsdagens møde i regionsrådet bevilgede rådet samtidig penge til at afprøve om bedre cykelfaciliteter for regionens ansatte kan få flere til at lade bilen stå og cykle på arbejde i stedet. Det sker i forbindelse med opførelsen af en ny cykelgarage ved Regionshospitalet i Silkeborg. Også her vil man samle erfaringerne til brug for fremtidige indsatser.

Regionsrådet afsatte i budget 2021 en pulje til bæredygtige initiativer. Den første udmøntning fra puljen blev godkendt af regionsrådet i april 2021. Der fremlægges nu yderligere to pilotprojekter til godkendelse, der kan skabe viden og opbygge erfaringer, som kan være med til at indfri bæredygtighedsstrategiens målsætninger. Pilotprojekterne forventes i udgangspunktet at have et skaleringspotentiale, såfremt resultatet af det enkelte pilotprojekt er positivt.

Jakob Rixen (I) stemte imod med følgende begrundelse: "Som politikere har vi en forpligtigelse til at bruge borgernes penge med mindst samme omhu, som vi bruger egne midler - og ingen ville betale 500.000 kr. for et 30 kvadratmeter stort cykelskur - derfor kan Liberal Alliance naturligvis ikke støtte indstillingen."