18.08.2021

På en række workshops inddrager Region Midtjylland de kommende uger virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og uddannelsessøgende i arbejdet med en ny uddannelsespolitik. Målet er bl.a. flere faglærte og færre uden uddannelse.

I starten af den kommende valgperiode skal et nyt regionsråd vedtage en politik for regionens indsatser og tiltag på uddannelsesområdet i de kommende 10 år. Men allerede nu er arbejdet med politikken i gang i form af indsamling af viden og input fra de mennesker og uddannelsesinstitutioner, det hele handler om. I løbet af august og september afholder Regionen en række workshops sammen med relevante aktører. Én med fokus på STEM, Sprog og Social Inklusion, en med fokus på kvalificeret arbejdskraft samt fire workshops, hvor elever fra regionens ungdomsuddannelser får mulighed for at komme med input til politikere og fagfolk fra regionen.

Se tid, sted og yderligere information for de enkelte workshops nederst.

- Som region arbejder vi for at fremtidssikre uddannelserne, at få flere faglærte og understøtte kommunernes og uddannelsesinstitutionernes arbejde med at få flere til at tage en uddannelse. Det kræver løsninger på tværs, samarbejder og partnerskaber, og det tager vi for alvor fat på i arbejdet med den nye regionale uddannelsespolitik. Derfor ønsker vi at have alle perspektiver med, og vi ønsker input fra både politikere, fagfolk og selvfølgelig de unge selv. Derfor er det en vigtig proces, der nu går i gang, siger formand for regionsrådets udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Kræver løsninger på tværs

Regionen har en række opgaver på uddannelsesområdet. Herunder fastsættelse af kapacitet og fordeling af elever på ungdomsuddannelserne og sikring af et godt udbud af uddannelser i hele regionen. Hertil kommer et stort fokus på at sårbare unge får en uddannelse samt opkvalificering af arbejdsstyrken.

Det handler bl.a. om at undgå frafald på ungdomsuddannelserne, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse samt at modvirke den truende mangel på kandidater med de rette sprog- og såkaldte STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering. Mathematics). Regionen har en række puljer, hvor projekter kan søge midler, ligesom regionen aktivt arbejder for at opbygge partnerskaber på området og sikre dialog mellem alle relevante aktører. Det skal den nye uddannelsespolitik sikre en god ramme for. Netop derfor har regionsrådet et stort ønske om at basere politikken på dialog og inddragelse af alle relevante aktører.

- I årene fremover kommer vi til at mangle kvalificeret arbejdskraft – ikke mindst med tekniske kompetencer. Vi skal som samfund finde løsninger på, at ungdomsårgangene bliver mindre samtidig med, at vi oplever, at store grupper på arbejdsmarkedet i dag reelt er hægtet af. Det kræver en tværgående og fælles indsats, og derfor er det både naturligt og nødvendigt, at vi forholder os til det som regionale politikere, siger næstformand for udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Input fra de i alt seks workshops samles løbende og vil danne baggrund for udvalget for Regional Udviklings og derefter regionsrådets arbejde med udformningen af uddannelsespolitikken, der ventes endeligt vedtaget af det nye Regionsråd i starten af 2022

Fakta

 • Med en række workshops sætter Region Midtjylland nu arbejdet med en ny uddannelsespolitik i gang.
 • Uddannelsespolitikken skal gælde frem til 2030 og mens første udkast forberedes af det nuværende regionsråd skal den endelige uddannelsespolitik godkendes af det nye regionsrådet efter regionsvalget i november.
 • Inden da ønsker regionen at inddrage kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og borgere i arbejdet, så alle relevante perspektiver medtages i arbejdet med den nye politik.

Regionale workshops i 2021

 • Workshop om kvalificeret arbejdskraft afholdes 19. august 2021på Odder Parkhotel fra klokken 12:00-15:30
 • Workshop om STEM, social inklusion og sprog afholdes 26. august 2021på Scandic Silkeborg fra klokken 15:30-19:30

Fire workshops med elever fra ungdomsuddannelserne afholdes:

 • Viden Djurs – 23. september klokken 8:30-11:00
 • Learnmark Horsens – 23. september klokken 13:00-15:30
 • Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier – 28. september klokken 8:30-11:00
 • Campus Struer – den 28. september klokken 12:30-15:00

Læs mere om Region Midtjyllands arbejde på uddannelsesområdet her.

 

Flere oplysninger

 • Jørgen Nørby (V), formand regionsrådets udvalg for regional udvikling, tlf. 2945 5261jorgen.norby@rr.rm.dk
 • Flemming Knudsen (S), næstformand regionsrådets udvalg for regional udvikling, tlf. 2021 8423, mail. knudsen@rr.rm.dk

Spørgsmål til proces og program for de enkelte workshops: