09.08.2021

I Region Midtjylland er der 9. august 2021 startet vaccination af ca. 992.300 borgere (svarende til 74,2%), og ca. 776.700 borgere er færdigvaccinerede (svarende til 58,1 %).

46,1% af unge mellem 12 og 15 år har nu fået første stik. På landsplan er tallet 41,8%.

Vaccination uden tidsbestilling

Nogle steder er allerede begyndt, og fra tirsdag 10. august tilbyder alle vaccinationssteder både første og andet stik uden tidsbestilling.

Rent praktisk er der fra tirsdag to spor på vaccinationsstederne: Et for de der har bestilt tid, og et for dem der tager chancen og møder op uden en aftale.

Gode erfaringer

De foreløbige erfaringer med vaccination uden tidsbestilling er gode, og det er lykkedes at vaccinere et betydeligt antal borgere, herunder nogle der havde vanskeligt ved at bruge eksisterende tilbud.

Se åbningstider for vaccination UDEN tidsbestilling her

Mobile vaccinationer

For at gøre det endnu lettere at blive vaccineret planlægger Region Midtjylland også at indsætte mobile enheder, der kan tilbyde vaccination i f.eks. boligområder med lav tilslutning og uddannelsesinstitutioner.

Lager giver sikkerhed

Der er fortsat usikkerhed vedr. levering af Moderna, men lagerbeholdningen betyder, at forsinkede leverancer ikke i øjeblikket påvirker vaccinationseudrulningen.

I uge 32 har Region Midtjylland ca. 95.000 nye doser Pfizer-BioNTec og 52.000 doser Moderna til rådighed til første og anden vaccination.

Ledige tider

Optalt 9. august havde Region Midtjylland i hele uge 32 ca. 40.000 ledige tider til første vaccination og ca. 45.000 ledige tider til anden vaccination. Vaccinationscentrene kan vaccinere endnu flere, men de har færre medarbejdere på vagt, så længe efterspørgslen er beskeden.

Fakta

  • I uge 32 har Region Midtjylland ca. 95.000 nye doser Pfizer og 52.000 doser Moderna til rådighed til første og anden vaccination.
  • 992.300 borgere (74,2%) har fået første stik, mens ca. 776.700 borgere er færdigvaccinerede (58,1 %).
  • 46,1% af unge mellem 12 og 15 år har fået første vaccination. Dermed har 29.353 unge påbegyndt vaccination, mens 297 (0,7%) er færdigvaccineret.
  • I uge 32 har Region Midtjylland ca. 40.000 ledige tider til første vaccination og ca. 45.000 ledige tider til anden vaccination.
  • Fra tirsdag den 10. august tilbyder alle vaccinationssteder i Region Midtjylland både første og andet stik uden tidsbestilling. Tidsbestilling er fortsat også muligt på vacciner.dk.

 

Oversigt – påbegyndte og færdigvaccinerede (pr. 9. august 2021)

Kontakt