02.12.2021

Politikerne i det nyvalgte regionsråd har netop holdt konstituerende møde. På mødet er en række poster fordelt.

Regionsrådet har, som aftalt i konstitueringsaftalen, valgt Anders Kühnau (Socialdemokratiet) til regionsrådsformand og formand for Forretningsudvalget i Region Midtjylland.

Hanne Roed (Radikale Venstre) er valgt til 1. Næstformænd for regionsrådet, og Stine Damborg (Det Konservative Folkeparti) valgt til 2. Næstformænd for regionsrådet.

Purnima Erichsen (Det Konservative Folkeparti) er valgt til formand for Hospitalsudvalget, hvor Annette Roed (Socialdemokratiet) bliver næstformand.

Formand Psykiatri og socialudvalget bliver Jacob Klærke (SF-Socialistisk Folkeparti), Rose-Marie Mollerup (Psykiatri-Listen) bliver næstformand.

Else Søjmark (Socialdemokratiet) bliver formand for Udvalg for nære sundhedstilbud, hvor Lone Langballe (DF) bliver næstformand.

Bent Graversen (Venstre) bliver formand for Udvalg for regional udvikling, hvor Henrik Qvist (El) bliver næstformand.

Henrik Gottlieb Hansen (Socialdemokratiet) bliver formand for Udvalg for bæredygtighed, teknologi og anlæg. Næstformand bliver Inge-Marie Tryde (Nye Borgerlige).

De midlertidige udvalg, Udvalg for personale og Udvalg for lighed i sundhed, konstituerer sig i januar 2022. Øvrige poster fordeles i løbet af januar 2022.

Den samlede oversigt over politisk udpegede poster bliver løbende opdateret på www.rm.dk/politik/regionsradet/

Fakta

  • Regionsrådet i Region Midtjylland har nu konstitueret sig med Anders Kühnau (S) som regionsrådsformand og formand for Forretningsudvalget.
  • Hanne Roed (R) er valgt til 1. Næstformænd for regionsrådet.
  • Stine Damborg (K) valgt til 2. Næstformænd for regionsrådet.

Kontakt