14.12.2021

Overlægerne, Christian Gerdes og Jacob Thorsted Sørensen på Hjertesygdomme, AUH er ansat som nye ledende overlæger i afdelingen pr. 1. januar 2022.

Om ledende overlæge Christian Gerdes:

- Christian har lang erfaring med funktionsledelse i Hjertesygdomme og har qua sine mange år på AUH og som tidligere formand for Dansk Cardiologisk Selskab en stor organisatorisk erfaring og viden både fra AUH og nationalt om hjerteområdet. Han har nogle tydelige visioner og ambitioner for både afdelingen og for AUH på hjerteområdet, som vi har store forventninger til bliver indfriet i de kommende år, siger lægefaglig direktør på AUH, Claus Thomsen.

Ledende overlæge Christian Gerdes har været ansat i Hjertesygdomme på AUH siden 1999. I 1991 blev han kandidat i medicin, blev ph.d. i 1998 fra Aarhus Universitet og speciallæge i kardiologi i 2005. Fra 2005-2006 arbejdede han som en del af sin uddannelse på Herzzentrum Leipzig i Tyskland.

Siden 2008 har Christian Gerdes været sektions- og funktionsleder Hjertesygdomme og er i dag sektionsleder i Arytmisektionen, hvor han arbejder med elektrofysiologisk undersøgelse af hjerterytmeforstyrrelser og ablations-, pacemaker- og ICD-behandling. Han er kendt for at have stor praktisk klinisk erfaring med forebyggelse af hjertekarsygdomme.

Ved siden af sit arbejde på AUH har Christian Gerdes siden 2016 været formand for Tværfagligt Kardiologisk Specialeråd i Region Midtjylland, ligesom han har været bestyrelsesmedlem i Lægevidenskabelige Selskaber siden 2016. Christian Gerdes var bestyrelsesmedlem i Dansk Cardiologisk Selskab fra 2012 til 2017 og formand for selskabet fra 2014 til 2016.

Christian Gerdes har siden 2020 undervist i Kardiologiens historie for de medicinstuderende på Aarhus Universitet, ligesom han har stor undervisningserfaring på kurser i Sundhedsstyrelsens og Dansk Cardiologisk Selskabs regi.

Ledende overlæge Christian Gerdes er 58 år gammel, gift, har to børn og er bosiddende i Risskov.

 

Om ledende overlæge Jacob Thorsted Sørensen:

- Jacob har som overlæge i Hjertesygdomme de seneste fire år tydeligt vist, at han har talent for ledelse. Siden han blev overlæge har han udvist sine evner for at skabe resultater i afdelingen, ligesom Jacob har nogle tydelige visioner og ambitioner for både afdelingen og for AUH på hjerteområdet, som vi har store forventninger til bliver indfriet i de kommende år, siger lægefaglig direktør på AUH, Claus Thomsen.

Jacob Thorsted Sørensen er uddannet cand. med. i 2003 fra Aarhus Universitet og tog ph.d. i medicin samme sted i 2011. Han har været ansat på Hjertesygdomme siden 2005, og i 2016 blev Jacob uddannet speciallæge i kardiologi og blev samme år fastansat som speciallæge i afdelingen.

Siden 2017 har Jacob Thorsted Sørensen været overlæge og blandt andet arbejdet som sektionsleder for iskæmisk hjertesygdom og som funktionsleder for non-invasiv iskæmisk hjertesygdom. Han varetager samarbejdet med Præhospitalet og Akutafdelingen på AUH og det interregionale samarbejde omkring DC-konvertering og Hjertestop uden for hospital.

Gennem COVID-perioden fra marts 2020 til marts 2021 var Jacob Thorsted Sørensen ledelsesmæssigt ”COVID-ansvarlig” i Hjertesygdomme og bidrog til organisering og eksekvering af COVID-indsatsen på AUH såvel som i Hjertesygdomme.

Den ledende overlæge har været bestyrelsesmedlem i Dansk Cardiologisk Selskab siden 2019 og været faglig sekretær og næstformand i selskabet siden 2020. Han underviser i regi af Dansk Cardiologisk Selskab, på specialespecifikke Hoveduddannelseskurser i kardiologi, ligesom han både underviser i akut kardiologi og elektrokardiologi i Lægeforeningens regi. Siden 2019 har Jacob været tilknyttet Aarhus Universitet som ansvarlig for afvikling af symposier i kardiologi.

I 2021 deltog Jacob Thorsted Sørensen på Region Midtjyllands ledelseskursus Kilimanjaro.  

Ledende overlæge Jacob Thorsted Sørensen er 45 år gammel og bor i Åbyhøj.

 

Den nye afdelingsledelse i Hjertesygdomme på AUH består pr. 1. januar 2022 således af oversygeplejerske Rikke Degn, lærestolsprofessor Jens Cosedis og de to nyudnævnte ledende overlæger Christian Gerdes og Jacob Thorsted Sørensen.