22.12.2021 

Opgaven med at rense kemikaliedepotet ved Høfde 42 op er netop sendt i udbud. Den massive forurening fra 1950-60'erne skal enten dampes eller vaskes væk, og det skal ske med fokus på bæredygtighed, lyder det i kravene i udbudsmaterialet. Det er første gang i Danmark, at oprensning af en generationsforurening bliver sendt i udbud. 

Når oprensningen af Høfde 42-forureningen er færdig, skal det være så rent, at de nuværende forbudsskilte mod badning, fiskeri og ophold på stranden kan fjernes i området mellem Thyborøn og Harboøre på Vestkysten. Så klare er kravene i udbuddet.

I udbuddet defineres det blandt andet, at
• der skal renses op inden for den spunsvæg, der i dag holder på forureningen fra det gamle kemikaliedepot
• oprensningen skal ske ved enten af vaske forureningen ud af sandet eller ved at dampe forureningen væk ved opvarmning ved Høfde 42-området eller lige i nærheden
• den uundgåelige restforurening må ikke udgøre en risiko for mennesker og miljø
• forbud mod fiskeri, badning og ophold på stranden skal kunne fjernes efter oprensning
• der skal træffes bæredygtige valg i oprensningsprocessen og
• der skal være dokumentation for rensningen.

- Det er en historisk milepæl, at landets første udbud på oprensning af en generationsforurening er i udbud. Og det er et ambitiøst udbud, men det er nødvendigt, når vi vil have fjernet forureningen ved Høfde 42. Befolkningen har en forventning om, at der bliver renset op, og det er den opgave, vi som det første sted i landet skal forsøge at indfri på vegne af både Christiansborg og selvfølgelig regionsrådet. Det er udbuddet et udtryk for. Og så er det vigtigt for os, at der er tænkt bæredygtighed ind i både oprensningen og processen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Høfde 42_luftfoto2018_1072_NielsÅgeSkovbo_1024px.jpg

Luftfoto fra 2018 over stranden ved Høfde 42 mellem Thyborøn og Harboøre på Vestkysten. Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland 

Bæredygtighed og globalt udstillingsvindue

Ud over alle de tekniske specifikationskrav i udbudsmaterialet er der en bæredygtighedsstrategi for oprensnings-processen. Bæredygtighedsstrategien sætter rammen for konkrete handlinger i hele oprensningsprocessen, så arbejdsgange, metoder og processer ved siden af de almindelige tekniske og lovpligtige krav bliver så bæredygtige som muligt.

Helt lavpraktisk skal den udførende entreprenør udpege en bæredygtighedskoordinator. Vedkommende skal sikre, at der arbejdes systematisk med bæredygtighed, uanset om det handler om fx energiforbrug, materialevalg eller inddragelse af studerende og formidling af viden. På den måde kommer oprensning til at bidrage positivt til en række af FN's verdensmål.

- Det er et ufravigeligt krav, at bæredygtighed integreres i opgaven. Oprensningen af kemikaliedepotet ved Høfde 42 er på mange måder et foregangseksempel for generationsforureningerne i Danmark – ja, og større forureninger i udlandet for den sags skyld. Derfor skal vi huske de perspektiver, der er i så stor og kompleks en oprensning. I Region Midtjylland skal vi lære af Høfde 42-oprensningen, inden vi skal i gang med at rense op på Cheminovas gamle fabriksgrund. Men det vil også være et udstillingsvindue på globalt plan, når det handler om bæredygtige prioriteringer og oprensningsmetoder, forudser formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V).

Udbudsprocessen ventes at tage ca. et år, så udbuddet er afgjort i andet halvår af 2022. Den lange udbudsperiode skyldes, at det er et såkaldt "udbud med forhandling". Det betyder, at der undervejs i udbudsprocessen kan være dialog og forhandling med tilbudsgivere. Selve oprensningen ventes at gå i gang 2. halvår 2023, når miljøkonsekvensvurdering og nødvendige tilladelser til projektet er på plads.

Skilt på stranden ved Høfde 42, hvor der står "Indkapslet depot med kemikalieaffald". Foto: Region Midtjylland

Skiltet på stranden ud for Høfde 42 mellem Thyborøn og Harboøre i Vestjylland. Foto: Region Midtjylland. 

Flere oplysninger