15.12.2021

Et samlet regionsråd klager nu formelt over, at Miljøstyrelsen juridisk har undtaget FMC, det tidligere Cheminova, fra pligten til at sikre, at gift fra det stærkt forurenede Rønland på Harboøre Tange i Vestjylland ikke spreder sig til det omliggende miljø.

Hvem skal betale, når en virksomheds produktion fører til omfattende forurening af det omkringliggende miljø. Samfund eller virksomhed? Det spørgsmål, mener et enigt regionsråd i Region Midtjylland, er besvaret flere gange i historien om dansk miljøpolitik, hvor "forureneren betaler" i årtier har været et dominerende princip. Alligevel er det blevet kernen i en juridisk strid mellem regionen og Miljøstyrelsen, der potentielt kan få store omkostninger for både Harboøre Tange og de danske skatteydere.

Miljøstyrelsen har nemlig afgjort, at virksomheden FMC ikke længere skal være forpligtet til at sikre afværgetiltag på Rønland, Harboøre Tange, der på baggrund af Cheminovas tidligere produktion i dag har status som en af Danmarks 10 generationsforureninger. Den beslutning mener regionens fagfolk med udgangspunkt i en ekstern juridisk vurdering er forkert – og det standpunkt var der onsdag opbakning til fra et samlet regionsråd, der formelt besluttede at klage over afgørelsen.

- Det er uforståeligt, at Miljøstyrelsen i denne sag tilsidesætter "forureneren betaler princippet" og i stedet påfører skatteyderne en potentiel millionregning til forureningshåndtering. Det er også juridisk en forkert beslutning. Derfor er jeg glad for, at et samlet regionsråd markerer, at den bør gøres om, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Principper på spil

Afværgetiltagene på Rønland består i dag af oppumpning og rensning af forurenet grundvand for at forhindre spredning af forurening fra fabriksgrunden til det omkringliggende miljø. Der er ikke udsigt til, at FMC stopper driften af tiltagene. Alligevel er det afgørende for Region Midtjylland, at de nuværende påbud fastholdes.

- FMC lever i dag i høj grad op til sit ansvar for forureningen. Det vil jeg gerne anerkende. Men som politikere skal vi sikre, at der ikke trænger gift ud i naturen på Harboøre Tange både nu og i fremtiden – og vi skal sikre, at skatteyderne ikke pludselig står med en uretfærdig ekstraregning. Det gør vi bedst ved at fastholde de nuværende lovbundne krav, og det er der også juridisk grundlag for, siger formand for regionsrådets udvalg for regional udvikling, Jørgen Nørby (V).

Region Midtjylland har allerede i høringsprocessen i marts 2021 kritiseret Miljøstyrelsens påtænkte afgørelse, der altså endte med at blive fastholdt.

Den formelle klage har opsættende virkning, således at påbuddene fastholdes indtil, der er truffet endelig afgørelse. Indtil da har regionsrådsformanden nu inviteret miljøminister Lea Wermelin til dialog om sagen.

rønland.jpg

Luftfoto af Rønland, Harboøre Tange. Foto. Region Midtjylland

Fakta

  • På baggrund af en række påbud har FMC (tidligere Cheminova) siden 1980'erne drevet afværgetiltag på Rønland.
  • Disse påbud har Miljøstyrelsen nu ophævet. Dette på trods af, at både virksomhed og myndigheder igennem årtier har haft en gensidig forståelse af påbuddenes nødvendighed og gyldighed.
  • Hvis FMC stopper driften af de nuværende anlæg, vil regionen dermed have ansvaret for at sikre det omkringliggende miljø. Omkostningerne hertil vurderes at beløbe sig til et tocifret millionbeløb årligt.
  • En ekstern advokat har vurderet, at Miljøstyrelsens afgørelse er forkert.
  • På den baggrund har Region Midtjylland klaget over afgørelsen, ligesom regionsrådsformanden i et brev til miljøministeren har understreget, at afgørelsen hviler på et tvivlsomt juridisk grundlag. Samtidig har han inviteret ministeren til en dialog om sagen.
  • Læs mere om sagen på dagsordenen til regionsrådsmødet 15.12.2021.

Flere oplysninger

  • Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, tlf.2360 2768, mail. kuhnau@rr.rm.dk
  • Jørgen Nørby (V), udvalgsformand, Regional Udvikling, tlf. 2945 5261, mail. norby@rr.rm.dk
  • Morten Bondgaard, kontorchef, Jordforurening, 2933 5564, mail. morten.Bondgaard@ru.rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer