09.12.2021

Arbejdspladserne skal sætte ind over for deres samlede arbejdsmiljø, hvis de vil forbedre sikkerheden for unge medarbejdere, konkluderer ny arbejdsmiljøforskning fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Unge under 30 har 60-70% højere risiko for arbejdsulykker end deres ældre kollegaer. Med den statistik er det nærliggende at tro, at løsningen på problemet er bedre oplæring af de unge elever og lærlinge.

Men oplæring i arbejdet er ikke nok. Selv med frisk viden om arbejdsmiljø og sikkerhed i baghovedet, vil de unge nemlig lynhurtigt tilpasse sig arbejdspladsens eksisterende praksis - også når den praksis ikke stemmer overens med sikkerhedsreglerne. Sådan lyder konklusionen fra et forskningsprojekt, der har fulgt en række unge de første 3 første måneder på deres nye arbejdsplads.

Forskerne bag undersøgelsen fulgte 33 unge i deres arbejde som elever, lærlinge, medhjælpere og vikarer i hhv. ældreplejen, detailhandlen og metalindustrien. Forskerne observerede arbejdet i flere dage og foretog kvalitative interviews med de unge, deres kollegaer og ledere.

Med eller uden palleløfter?

Resultaterne viser, at de unge i høj grad bliver præget af den måde, kollegaerne arbejder på, uanset om det er sikkert eller usikkert. Det er med andre ord i praksis vigtigere for de unge at være gode kollegaer og 'passe ind' end at udføre opgaverne sikkerhedsmæssigt korrekt. Endvidere viser forskernes observationer, at vaner, tidspres og økonomiske faktorer kan blive barrierer for de unges sikkerhed.

- For eksempel løser den erfarne medarbejder måske en opgave uden brug af palleløfter, fordi det er hurtigere. Den praksis kopierer den unge medarbejder, også selvom det ikke føles trygt med den ekstra belastning, fortæller seniorforsker Regine Grytnes fra universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning.

Seniorforskeren understreger, at det vil kræve en indsats, der inddrager alle medarbejdere på arbejdspladsen, hvis man ønsker at forbedre arbejdsmiljøet for de unge.

Erhvervsskolerne kan også spille en vigtig rolle

Seniorforsker Johnny Dyreborg fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har været projektleder på det aktuelle studie blandt unge. Han ønsker sig helt generelt et stærkere fokus på erhvervsskoleelevernes trivsel. Samtidig har han et konkret forslag til, hvor kommende indsatser og forskning kan sætte ind.

- Jeg kan godt have en drøm om, at erhvervsskolerne får lov at spille en større rolle for de unges sikkerhed på lærepladserne. Erfaringer fra Sverige viser, at når skolerne bliver brobyggere mellem de unges uddannelse og deres arbejdsmiljø, bidrager det til et mere sikkert arbejdsmiljø for de unge.

Bag om forskningsresultatet

  • Resultaterne udgår fra projekt Sikkert Arbejde For Unge Gennem Læring og Instruktion; et projekt ledet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning og Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet.
  • Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden
  • Studietype: Kvalitativt studie
  • Interessekonflikter: Nej
  • Resultaterne er udgivet i artiklen "Safety learning among young newly employed workers in three sectors: A challenge to the assumed order of things", Safety Science (2021) DOI: https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105417

Kontakt

Seniorforsker Regine Grytnes, universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning: tlf. 2216 8318 og e-mail: reggry@rm.dk