02.12.2021

Psykiatrien mangler speciallæger og sygeplejersker, hospitalerne mangler både speciallæger, sygeplejersker, radiografer, lægesekretærer og SOSU-personale og de sociale institutioner mangler pædagoger, viser Region Midtjyllands seneste vakanceopgørelse.

Antallet af ubesatte stillinger i Region Midtjylland er steget fra 397 stillinger i november 2020 til 811 i november 2021 ud af cirka 30.000 ansatte.

Stigningen i antallet af ubesatte stillinger ses især inden for faggrupperne speciallæger, sygeplejersker, radiografer, lægesekretærer, SOSU-personale og pædagoger.

Det viser regionens seneste vakanceopgørelse.

Relative tal

Holder man antallet af ubesatte stillinger inden for de enkelte faggrupper op imod det totale antal af stillinger inden for faggruppen, så ligger sygeplejersker med specialuddannelse i psykiatri i top med en vakanceprocent på 8,8 procent.  For overlæger er vakanceprocenten på 7,7.

- Vakanceopgørelsen viser, at udfordringerne med ubesatte stillinger dækker over flere faggrupper og både gør sig gældende i psykiatrien, på vores hospitaler, i præhospitalet og på vores sociale institutioner. Målt i procent er manglen allerstørst i forhold til sygeplejersker i psykiatrien og speciallæger både i psykiatrien og på vores somatiske hospitaler, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Efterspørgsel på medarbejdere i hele samfundet

Antallet af ubesatte sygeplejerskestillinger i forhold til det totale antal sygeplejerskestillinger på de somatiske hospitaler (vakanceprocenten) er på 5,3 % for sygeplejersker med speciale i anæstesi og 4,5 % for øvrige sygeplejersker.

De ubesatte stillinger for øvrige sygeplejersker findes især i de medicinske afdelinger og i akutafdelingerne.

I alt er der i øjeblikket 405 ubesatte stillinger som sygeplejerske i Region Midtjylland. Det skal ses i sammenhæng med, at der fra november 2020 til november 2021 er sket en stigning i antallet af ansatte sygeplejersker på hospitalerne fra 8.649 til 8.824, altså en stigning på 175 fuldtidsstillinger.

- Det vidner om efterspørgslen efter sygeplejersker. Helt generelt kan man sige, at vi ikke er de eneste, der mangler medarbejdere. Efterspørgslen efter arbejdskraft i den private sektor er eksempelvis historisk stor, og der blev i oktober igen sat ny rekord for beskæftigelsen på det samlede arbejdsmarked. Det er positivt for samfundet, men der er ingen tvivl om, at også det påvirker mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere i det offentlige, siger regionsrådsformanden.

360°-plan

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere er en vigtig del af den 360°-plan, Regionsrådet for Region Midtjylland netop har vedtaget. Planen skal medvirke til at komme godt igennem en vinter med pres på sundhedsvæsenet, skabe fælles overblik, rumme nye indsatser samt supplere og styrke indsatser, der er i gang.

- Med planen sætter vi fokus på trivsel og arbejdsmiljø med bedre vagttilrettelæggelse, så flere indgår i vagter for at mindske vagtbelastningen på den enkelte. Vi skal også se på, om vi kan bringe flere faggrupper i spil, så der er flere om at løse opgaven. For eksempel er der gode erfaringer med rekruttere farmakonomer, fysio- og ergoterapeuter. Det kan også være, vi kan bruge andre faggrupper til de mere administrative opgaver, siger regionsrådsformanden.

Flere oplysninger: