17.12.2021 

Nogle hospitalsansatte får kontant bonus og mange kan se frem til ekstrabetaling for Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA) og overarbejde i de kommende måneder.

Et flertal i folketinget afsatte for nylig en milliard kroner til en Vinterpakke målrettet særlige midlertidige indsatser i sygehusvæsenet i vintermånederne.

Region Midtjyllands andel af pengene er på 216,1 mio. kroner. Regionsrådet vedtog den 15. december en overordnet prioritering af, hvordan pengene bedst kan gøre gavn i på Region Midtjyllands hospitaler.     

På baggrund af regionsrådets beslutning er der efter forhandlinger med en lang række faglige organisationer forventning om, at organisationerne mandag den 20. december tilslutter sig en aftale om, hvordan de 216,1 mio. kroner skal fordeles blandt medarbejderne på hospitalerne.

Formålet med aftalen er at fastholde sundhedspersonale og styrke aktiviteten på hospitalerne, så hospitalerne kommer godt gennem vinteren og får hjulpet nogle af de patienter, der af forskellige årsager har fået udsat deres behandling.

Bonus på 10.000

Aftalens mål om fastholde sundhedspersonale betyder, at medarbejdere i særligt vagtbelastede afsnit*, får en fastholdelsesbonus på 10.000 kr.**. Bonussen udbetales i to rater, så den første rate på 4.000 kroner udbetales i slutningen af januar, mens den anden rate på 6.000 kroner udbetales i slutningen af april.

Cirka 11.000 medarbejdere på Region Midtjyllands hospitaler falder inden for de objektive kriterier, der er sat op for, hvornår et afsnit er særligt vagttungt*.

- Jeg glæder mig over, at vi med aftalen på en meget kontant måde kan anerkende medarbejdere, som oplever meget stor belastning i forhold til aften-, nat- og weekendarbejde i det daglige, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Ekstrabetaling for overarbejde og FEA

For at styrke aktiviteten på hospitalerne vil der fra nu og frem til udgangen af marts*** blive givet en ekstra kontant belønning på 200 kroner i timen til de medarbejdere, der påtager sig overarbejde (aftalt med ledelsen) eller frivilligt ekstraarbejde (FEA). De 200 ekstra kroner i timen ligger ud over de tillæg, overarbejde og FEA normalt udløser.

- Der ligger en ekstra belønning – og måske et ekstra incitament - til alle medarbejdere på hospitalerne, som hen over de kommende måneder vil gøre en ekstra indsats og bidrage til, at vi kommer godt gennem vinteren og får hjulpet de patienter, der har fået udskudt deres behandling, siger Anders Kühnau.

Aftalen om ekstrabetaling for overarbejde og FEA træder i kraft mandag den 20. december.

*Afsnit med særligt høj vagtbelastning defineres som der, hvor medarbejderne i gennemsnit har præsteret mere end 40 timer på en måned i aften-, nat- og weekendvagter.  

**Fastholdelsesbonussen er ikke pensionsgivende, og den reguleres efter beskæftigelsesgrad (hvor mange timer man er ansat til.) Udgangspunktet er 10.000 kroner per fuldtidsstilling fordelt over 2 rater, med 4.000 med udgangen af januar og 6.000 med udgangen af april.

***Det vurderes i marts, om ordningen kan videreføres.

Flere oplysninger