04.02.2021

Som led i en større organisationsændring, der betød en nedlæggelse af Bedøvelse og Operation og etablering af fire selvstændige afdelinger pr. 1. januar, skal Aarhus Universitetshospital (AUH) rekruttere syv nye afdelingsledere på et halvt år. De første tre er nu ansat.

Det drejer sig om:

  • Konstitueret ledende overlæge, Lene Raun Nielsen, Bedøvelse og Operation 3, AUH som ledende overlæge i Bedøvelse og Operation 3

  • Oversygeplejerske, Inge Nørgaard Lauridsen, Neurologi, AUH som oversygeplejerske i Bedøvelse og Operation 3

  • Konstitueret ledende anæstesiologisk overlæge, Lars Folkersen, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi som ledende anæstesiologisk overlæge i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

Om ansættelse af de tre nye afdelingsledere siger lægefaglig direktør Claus Thomsen:

- Vi følger den plan, som vi lagde i efteråret sidste år for rekruttering af syv nye afdelingsledere til operationsområdet ved eksterne opslag. De tre, som vi nu har ansat, er alle dygtige og fagligt meget kompetente ledere med stort kendskab til operationsområdet. Det er ledere, som alle kan bedrive kliniknær ledelse – en egenskab, som vi ved, har været efterspurgt af vores medarbejdere, udtaler Claus Thomsen.  

Hospitalsledelsen forventer, at de resterende fire afdelingslederstillinger er besat senest sommeren 2021. 

Uddybende om ledende overlæge, Lene Raun Nielsen, Bedøvelse og Operation 3

- I november bad hospitalsledelsen Lene om at blive konstitueret ledende overlæge, og det hverv har hun løftet fremragende. Særligt fordi hun har været eneleder i tre måneder for så stort et område, som dagkirurgien og Børn og Unge OP er. Vi glæder os over nu at kunne fastansætte Lene i stillingen og er sikre på, at hun er den helt rette som ledende overlæge for Bedøvelse og Operation 3, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen.

Ledende overlæge Lene Raun Nielsen er uddannet speciallæge i anæstesiologi i 1996 og blev i 2001 ansat som overlæge på det daværende Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Hun blev funktionsleder i 2004 og i 2014 ledende overlæge for Dagkirurgien på AUH.

Fra 2018-2019 var Lene en del af afdelingsledelsen for Bedøvelse og Operation, men i forbindelse med omorganisering af ledelsen blev antallet af ledende overlæger reduceret, og hendes stilling blev nedlagt.

De seneste halvandet år har Lene Raun Nielsen været klinisk overlæge med funktion på Børn og Unge OP i Bedøvelse og Operation, indtil hun i november 2020 blev konstitueret ledende overlæge for Bedøvelse og Operation 3.  

Lene har en Master of science i systemisk ledelse og organisation i 2010 og har siden 2016 været formand for Det Anæstesiologiske Specialeråd i Region Midtjylland.

Foto: Michael Harder

Uddybende om oversygeplejerske, Inge Nørgaard Lauridsen, Bedøvelse og Operation 3

- Inge har erfaring som afdelingssygeplejerske på operationsområdet og har siden 2014 været oversygeplejerske i Neurologi på AUH. På Neurologi har hun vist, at hun kan løse vanskelige og komplicerede opgaver. Inge er en oversygeplejerske, som har en sikker hånd på sin ledelsesopgave og er en leder, der udviser et stort overblik, og som har løst komplekse regionale problemstillinger af betydning for patienterne. Alt sammen kompetencer, der vil gavne ikke blot Bedøvelse og Operation 3, men hele operationsområdet på AUH, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen.

Oversygeplejerske, Inge Nørgaard Lauridsen, er uddannet sygeplejerske i 1987 og anæstesisygeplejerske i 1993. Fra 1993 til 2002 arbejdede hun som anæstesisygeplejerske på Anæstesiafsnittet på det daværende Aarhus Amtssygehus.

Senere blev hun først souschef og siden afdelingssygeplejerske samme sted. Inden Inge blev oversygeplejerske i Neurologi i 2014, var hun fra 2006 til 2014 afdelingssygeplejerske på ITA, Intensiv Terapi Afsnit på det daværende Nørrebrogade, AUH.

Inge har en Master i offentlig ledelse fra 2013 og er pt. ved at efteruddanne sig på Region Midtjyllands kvalitets- og forbedringsuddannelse Endeavour.

Foto: Michael Harder

Uddybende om ledende anæstesiologisk overlæge, Lars Folkersen, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi

- I november bad hospitalsledelsen Lars om at blive konstitueret ledende anæstesiologisk overlæge i det daværende Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi. Den opgave har han løftet – også i forhold til at tage fat på den ledelsesopgave, der ligger i at få fusioneret dele af det daværende Bedøvelse og Operation med Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi. Lars har mange års erfaring som funktionsledende overlæge og har hertil stor legitimitet inden for thoraxanæstesi som en anerkendt fagligt meget dygtig specialist. Vi glæder os over nu at kunne fastansætte Lars i stillingen, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

Ledende anæstesiologisk overlæge Lars Folkersen er uddannet speciallæge i anæstesiologi i 2000 og blev i 2002 ansat som afdelingslæge på den daværende Afdeling I, Skejby Sygehus.

Han blev overlæge i 2003 og fra 2004 funktionsledende overlæge Afdeling I/Bedøvelse og Operation i hjertesektionen på AUH, hvor han siden udelukkende har beskæftiget sig med thoraxanæstesi og intensiv terapi. 

Foto: John Kristensen

Baggrund for ansættelser: Led i større plan for AUH's operationsområde

Ansættelsen af de tre nye afdelingsledere på AUH's operationsområde sker som led i, at hospitalsledelsen tilbage i oktober 2020 traf beslutning om, hvordan operationsområdet på AUH skulle organiseres og ledes pr. 1. januar i år. Beslutningen var todelt:

Dels skulle afdelingen Bedøvelse og Operation nedlægges, og pr. 1. januar 2021 blev der dannet fire nye afdelinger; Bedøvelse og Operation 1, 2 og 3 og Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi (fusion af dele af Bedøvelse og Operation med Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi).

Dels skulle der skabes en formaliseret fælles ligeværdig ledelse i AUH's fire operationsområder mellem anæstesi og kirurgi på ledelsesniveau. Et udviklings- og kulturarbejde der er i gang.