04.02.2021

Professor Henrik Kjærulf Jensen er med i et internationalt samarbejde, som finder forklaring på et hidtil ukendt syndrom

Hjertestop og pludselig uventet død hos børn og unge kan i mange tilfælde ikke forklares. Men med ny viden om molekylærbiologiske mekanismer dukker der forklaringer op på sjældne årsager til uventet hjertestop. Professor Henrik Kjærulf Jensen fra Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, har i et bredt internationalt samarbejde ledet af professor Wayne Chen fra Canada netop været med til at påvise en ny genetisk årsag til udvikling af hjertestop og pludselig uventet død.

Det er velkendt, at CPVT (Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia), som er en arvelig hjertesygdom, kan forårsage en farlig hjerterytmeforstyrrelse i forbindelse med anstrengelse eller stress. Årsagen til CPVT er genetiske mutationer, som øger funktionen af hjertets ryanodin receptor (RyR2), som styrer niveauet af calcium-ioner i hjertemusklens celler og har betydning for hjertets evne til at trække sig sammen.

Forskergruppen har påvist, at også bærere af genmutationer, som hæmmer funktionen af hjertets RyR2, kan være i risiko for pludselig og alvorlig hjertesygdom. Diagnosen kræver avancerede molekylærbiologiske undersøgelser, og hidtil har man ikke kendt til betydningen af mutationer, som hæmmer hjertets RyR2.

- Vi har foretaget kliniske og genetiske studier af personer, som har overlevet hjertestop og har vist sig at være bærere af mutationer, som hæmmer RyR2. I den forbindelse har vi fundet frem til en række familier med sådanne mutationer, og da vi undersøgte dem, viste der sig at være en stærk sammenhæng mellem mutationen og risiko for udvikling af hjertestop og pludselig uventet død, som blev udløst uden relation til anstrengelse eller stress, siger professor Henrik Kjærulf Jensen. 

Foto: Tonny Foghmar

Forskerne har udviklet mus med samme gendefekter for at belyse disse genmutationers effekter på hjertet. Disse mus udviste samme hjertemæssige egenskaber som set hos personer med samme genetiske mutationer. Denne genetiske muse model kan fremadrettet benyttes som testsystem til at karakterisere nye mutationer som hæmmer hjertets RyR2 hos mennesker.

Forskerne udviklede ligeledes en standardiseret elektrofysiologisk undersøgelse, som kunne fremkalde en farlig hjerterytmeforstyrrelse såvel hos mus som mennesker med en genmutation, som hæmmer RyR2. Herudover viste det sig, at behandling med medikamenterne kinidin and flecainid forhindrede udvikling af farlig hjerterytmeforstyrrelse ved den elektrofysiologiske undersøgelse hos mus med gendefekten. 

- Mutationer, som hæmmer RyR2, kan således forklare et indtil nu ukendt syndrom, som er karakteriseret ved pludselig uventet hjertedød/hjertestop uden relation til øget anstrengelses belastning. Vi har kaldt syndromet 'Cardiac Ryanodine receptor calcium release Deficiency Syndrome (CRDS)'. Ud over at studiet giver viden om mekanismerne bag CRDS, har vi udviklet en mulig invasiv elektrofysiologisk test for CRDS, og påvist mulige medicinske behandlingsmuligheder, siger professor Henrik Kjærulf Jensen.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Translational medicinsk forskning.

Samarbejdspartnere:

  1. Wayne Chen. Libin Cardiovascular Institute of Alberta, Department of Physiology and Pharmacology, University of Calgary, Calgary, AB, Canada,
  1. Arthur Wilde. Amsterdam University Medical Centre, location AMC, Heart Center, Department of Clinical and Experimental Cardiology, Amsterdam, the Netherlands,
  1. Jason Roberts. Section of Cardiac Electrophysiology, Division of Cardiology, Department of Medicine, Western University, London, Ontario, Canada,
  1. Silvia Priori. Division of Cardiology and Molecular Cardiology, IRCCS Maugeri Foundation-University of Pavia, Pavia, Italy.

Større internationalt samarbejde ledet af professor Wayne Chen, Calgary.

Ekstern finansiering: Novo Nordisk Fonden grant nr. 18OC0031258

Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel

Bo Sun, Jinjing Yao, Mingke Ni, Jinhong Wei, Xiaowei Zhong, Wenting Guo, Lin Zhang, Ruiwu Wang, Darrell Belke,Yong-Xiang Chen, Krystien V.V. Lieve, Anders K. Broendberg, Thomas M. Roston, Ivan Blankoff, Janneke A. Kammeraad, Johannes C. von Alvensleben, Julieta Lazarte, Alexander Vallmitjana, Loryn J. Bohne, Robert A. Rose, Raul Benitez, Leif Hove-Madsen, Carlo Napolitano, Robert A. Hegele, Michael Fill, Shubhayan Sanatani* Arthur A.M. Wilde,* Jason D. Roberts,* Silvia G. Priori,* Henrik K. Jensen,* and S. R. Wayne Chen* (*corresponding authors)

Cardiac ryanodine receptor calcium release deficiency syndrome.

Science Translational Medicine  03 Feb 2021:
Vol. 13, Issue 579, eaba7287
DOI: 10.1126/scitranslmed.aba7287

Yderligere oplysninger

Henrik Kjærulf Jensen

Professor ved Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet

Overlæge på Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital

Tlf. 4013 5114, hkjensen@clin.au.dk