26.02.2021

Alice Rokkjær Linderoth er fra 1. april ansat som oversygeplejerske i Hud- og Kønssygdomme.

Alice Rokkjær Linderoth kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske i Akutafdelingen i Hospitalsenheden Midt.
Ansættelsen sker efter, at oversygeplejerske i afdelingen, Susanne Konnerup, den 1. november 2020 valgte at gå på pension.

Alice Rokkjær Linderoth kommer fra en stilling i Hospitalsenhed Midt som afdelingssygeplejerske for Akutafsnit 1/skadestuen, Akutklinikkerne i Skive og Silkeborg og Hospitalsvisitation HE Midt, hvor hun har arbejdet siden 2017. Alice har arbejdet i denne afdeling siden 2009 og har siden 2015 haft personaleansvar samme sted.    

Om ansættelse af Alice Rokkjær Linderoth siger AUH's sygeplejefaglig direktør, Inge Pia Christensen: 

 - Alice kommer fra en stilling inden for akutområdet, der har betydet vedholdende ledelse af udvikling og store forandringer, hvor der har været en tydelig medarbejderinvolvering, forbedringstilgang og fokus på patienten. I Hud- og Kønssygdomme er der efterspurgt en oversygeplejerske med netop denne tilgang ind i arbejdet med afdelingens udviklingsplan og de fremtidige patientforløb med fokus på øget patientinvolvering og udvikling af digitale forløb. Derfor glæder vi os til at byde Alice velkommen på AUH. Vi er sikre på, at hun er et rigtig godt match for afdelingen, udtaler Inge Pia Christensen.   

Alice Rokkjær Linderoth er uddannet sygeplejerske i 2004 og er i gang med at tage en fleksibel Master i Offentlig Ledelse på Syddansk Universitet, ligesom hun har taget en diplom i kommunikation og sundhedsformidling på VIA University College i 2016 og ligeledes deltaget i flere regionale lederuddannelsesforløb.

Som oversygeplejerske kommer Alice Rokkjær Linderoth fra 1. april til at udgøre afdelingsledelsen i Hud- og Kønssygdomme på AUH sammen med ledende overlæge Mette Deleuran.