12.02.2021

Visioner er blevet til hverdag. Efter 11 intense år ved roret for et akutkoncept og en akutafdeling i Hospitalsenheden Vest, der er uden sidestykke i Danmark, takker kaptajnen, ledende overlæge Tommy Andersson nu af for at gå på pension.

Afløseren kommer til at stå i spidsen for et fyrtårn, der har været med til at hjælpe et nyt speciale i akutmedicin endeligt på plads og som efter sommerferien på Regionshospitalet Gødstrup bliver omdrejningspunkt for alle akutte patientforløb. På nær nogle få.

- Det bedste job man kan ønske sig, lyder det kort og godt fra Tommy Andersson, som i 2009 skiftede jobbet som akutmediciner i Sverige ud med pionerposten i den spæde udgave af et nyt akutspeciale i Danmark.

- I Hospitalsenheden Vest havde man ambitionere og modet til at realisere dem. Det er jeg taknemmelig for at have været en del af, understreger han med reference til, at hospitalet i Vestdanmark tyvstartede en uddannelse i akutmedicin for fem yngre læger via et samarbejde med et Universitetshospital i Linköping i Sverige.

Hele hospitalet bag

Faktum er, at det akutmedicinske speciale er gået fra at være noget, man tidligere så på med skepsis til at være et område med stærk lægefaglighed og forskning. Akutmedicin er blevet fælles projekt for hele hospitalet, hvor man ser mulighederne og styrkerne i at have en akutafdeling med høje kompetencer. Fx har Akutafdelingen lavet samarbejdsaftaler med alle fagspecialer på hospitalet, sådan at alle akutte patientforløb, uanset en diagnose, er nedfældet på et akut actioncard.

- Det er meget konkret udtryk for at opgaven med den enkelte akutte patient er en fælles opgave. Hvor fagspecialet træder til med specialistviden og behandling, når akutlægen har stabiliseret patienten og kortlagt og reduceret kompleksiteten blandt mulige diagnoser, forklarer Tommy Andersson.

Om det siger lægefaglig direktør Jens Friis Bak:

- Specialisering er vigtigt, det er, hvad vores hospitalsvæsen bygger på. Derfor er det klart, at vi efterspørger læger, der har deres spidskompetence inden for det akutte område. Læger, som har et særligt blik for de akutte patienter, og det stiller selvfølgelig stor krav i ledelsen af dem.

-Jeg vil gerne benytte anledningen til at anerkende og kvittere for den meget store og værdifulde indsats, som Tommy har gjort ift. at bygge en ny afdeling op fra grunden – bidraget til at skabe et nyt speciale i Danmark – og skabe en i dansk kontekst meget stærk Akutafdeling.

Foto: Region Midtjylland

Trædesten til RH Gødstrup

Det er Tommy Anderssons klare forhåbning, at specialet fremover vil komme de danske patienter til gavn og samlet set øge kvaliteten på akutafdelingerne landet over. De fysiske rammer i Gødstrup rummer potentialet for at gøre det mener han:

- I mere end ti år, har vi tegnet på hvordan ambitionerne for akutkonceptet og akutmodtagelsen i RH Gødstrup kan omsættes i m2, rum og funktioner. Kun i få tilfælde er ønskerne ikke blevet indfriet. RH Gødstrup rummer nogle nye og unikke muligheder for at teamarbejdet om den akutte patient, for alvor lader sig realisere i stor skala. Bemandingen og organisationen er på plads. 

Akutafdelingen og den fælles akutmodtagelse i RH Gødstrup dækker ca. 300.000 borgere og bliver forposten for et hospital med et meget bredt udsnit af kliniske og diagnostiske specialer.

Afløser søges

Stillingen som ledende overlæge i Akutafdelingen er aktuelt i opslag med en forventet besættelse af stillingen i løbet af foråret 2021. I første omgang træder Tommy Andersson ind i rollen som hjælper og konsulent for et generationsskifte på posten som ledende overlæge i Akutafdelingen og vil således bistå Akutafdelingen med overgangen til de sidste forberedelser frem mod indflytningen i Gødstrup. Tommy Andersson vil dermed som længe planlagt kunne gå på pension med starten af oktober 2021.

For yderligere oplysninger

Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 40937985

Ledende overlæge Tommy Andersson, tlf. 2492 0212