11.02.2021

Knap fire måneder efter byggestart er udvidelsen af Skanderborg Sundhedshus nået så langt, at håndværkerne kan fejre rejsegilde. Det sker torsdag den 11. februar.

I Skanderborg Sundhedshus er spærene nu rejst i husets tagetage, som skal indrettes til to nye lægeklinikker og give plads til mere handikapvenlige adgangsforhold.

- Skanderborg Sundhedshus danner rammen om en række borgernære sundhedstilbud i et samarbejde mellem private, kommunale og regionale aktører. Det tilbud udvider vi nu med yderligere en flerlæge-praksis og et mere tilgængeligt sundhedshus for borgere med handikaps, siger Annette Roed (S), formand for Region Midtjyllands Udvalg for nære sundhedstilbud.

Udvidelsen af Skanderborg Sundhedshus har været på tegnebrættet igennem flere år. Planerne realiseres netop nu, fordi regeringen i foråret 2020 suspenderede anlægsloftet i forbindelse med COVID-19 epidemien og bad regionerne fremrykke allerede planlagte anlægsinvesteringer. Det skete for at holde hånden under dansk erhverv og arbejdspladser.

Ombygningen af Skanderborg Sundhedshus kunne efter endt licitation gå i gang i slutningen af september 2020 og er nu, i midten af februar 2021, klar til rejsegilde. Af hensyn til smittefaren samles håndværkere og husets beboere ikke til arrangementet. I stedet fordeles lidt portionsanrettet godt til ganen.

- Det har under udvidelsesarbejdet været nødvendigt at fjerne tagkonstruktionen. Men selv om vi har lavet en totaloverdækning for at minimere vejrlige udfordringer, så har sundhedshusets beboere ikke kunnet undgå at mærke til byggeriet. En stor tak til alle, som har udvist stor tålmodighed igennem byggeperioden. Vi glæder os meget til at kunne invitere til en festlig indvielse senere på året, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

Udvidelsen af Skanderborg Sundhedshus er budgetteret til 18,3 mio. kr., som finansieres af staten med 6,17 mio. kr. fra puljen til etablering af læge- og sundhedshuse. Resten af ombygningen betales af Region Midtjylland, Skanderborg Kommune og de to hold læger, som den nye tagetage skal huse.

Ombygningen forventes færdig efter sommerferien og omfatter foruden de nye lægeklinikker også en handikapvenlig elevator-adgang til tagetagen, nye installationer, ventilation og tagrenovation.

Fakta

  • Ombygningen af Skanderborg Sundhedshus skal skabe plads til de praktiserende læger, Julie Damgaard, Sisse Leth og Lise Bøg.
  • Sisse Leth driver i dag solopraksis og flytter efter ombygningen sammen med Julie Damgaard og Lise Bøg, der i dag driver Lægerne Vestergade.
  • I den anden halvdel af den ny-indrettede tagetage vil Familielægerne, som allerede er en del af sundhedstilbuddene i Skanderborg Sundhedshus, flytte ind.
  • Skanderborg Sundhedshus huser i forvejen kommunale tilbud, regionale klinikker, socialpsykiatri, tre lægeklinikker, to speciallæger, tandklinik, kiropraktor og fysioterapi, café og mødelokaler.

Flere oplysninger

  • Formand for Region Midtjyllands Udvalg for Nære Sundhedstilbud Annette Roed, tlf. 5384 9440.
  • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 2102 4844.