04.01.2021

Forretningsudvalget i Region Midtjylland har netop besluttet at forlænge en midlertidig nedlukning af fire akutklinikker.

Akutklinikkerne i Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Grenaa vil med dagens beslutning i forretningsudvalgets midlertidigt være lukkede fra onsdag 6. januar til og med søndag 24. januar.

Akutklinikker behandler mindre skader og er et supplement til akutafdelingerne i Holstebro, Herning, Horsens, Randers, Viborg og Aarhus, der er fortsat åbne. Akutklinikkerne har været midlertidigt lukket fra 22. december til den 3. januar.

Nedlukningen forlænges på baggrund af en faglig anbefaling fra hospitalerne.

-  Ingen skal være i tvivl om, at akutklinikkerne åbner igen. Vi ønsker flere sundhedstilbud tæt på, hvor borgerne bor. Lige nu presser COVID-19-pandemien vores hospitaler og ansatte så voldsomt, at akutafdelingerne har svært ved at følge med. Derfor er det nødvendigt at samle kræfterne, hvor behovet er størst, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Hensyn til smittetryk, ansatte og kvalitet

Den forlængede lukning er vedtaget på baggrund af COVID-19-pandemiens stigende smittetryk, der allerede presser akutafdelingerne. Prognoserne peger på 10-15 procent flere COIVD-indlagte de kommende uger. Lukningen sker også af hensyn til personalet og til behandlingskvaliteten.

- Akutklinikkernes dygtige ansatte kan indgå direkte i akutafdelingernes opgaver. Vi kan derfor sikre borgerne akutbehandling i samme høje kvalitet som normalt, ved at lukke midlertidigt hvor aktiviteten er lav og flytte personalet til de nu ekstra travle akutafdelinger. Alternativt skulle vi pålægge andre medarbejdere endnu mere overarbejde og kalde ekstra nødberedskab ind, siger Anders Kühnau.

Den midlertidige lukning sker for at udnytte personaleressourcerne mere effektivt på akutafdelingerne, som akutklinikkerne er en del af.

I forretningsudvalget stemte alle, undtaget Steen Thomsen og Lone Langballe (DF), for at forlænge lukningen af akutklinikkerne.

Lægevagten er åben, næsten som normalt

Akut syge skal stadig ringe til egen læge i dagtid, Lægevagten udenfor almindelig åbningstid og 1-1-2 ved alvorlig ulykke eller livstruende sygdom. Lægevagten er åben som normalt.

Under nedlukningen kan Lægevagten dog ikke behandle patienter i sine konsultationslokaler i de berørte akutklinikker.

Aktivitetstal viser, at lægevagtkonsultationerne under COVID-19-pandemien blev brugt til 40 procent færre behandlinger end normalt. I samme periode kørte Lægevagten på flere sygebesøg hjemme hos borgerne.

Fakta

  • Forretningsudvalget har på et ekstraordinært møde 4. januar besluttet:
    - at lukning af akutklinikkerne i Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Grenaa forlænges fra den 6. januar til den 24. januar 2021,

- at hospitalsudvalget og forretningsudvalget indkaldes ekstraordinært i uge 3 for at beslutte, om den midlertidige lukning af akutklinikkerne skal forlænges eller ophøre, og
- at Region Midtjylland sender et klart signal om, at der er tale om en midlertidig nedlukning grundet den ekstraordinære situation med COVID-19, og at regionen vil leve op til de aftalte forpligtelser i det nære sundhedsvæsen, herunder snarest muligt også driften af akutklinikkerne, som naturligvis består.

  • Steen Thomsen og Lone Langballe stemte imod ovenstående.

Se yderligere i sagsfremstillingen til Forretningsudvalgsmødet her

Kontakt