27.01.2021 

CO2-aftrykket fra regionens hospitaler og andre aktiviteter skal ned. Under overskriften "Vores verden – vores ansvar" har regionsrådet i Region Midtjylland i dag sat den bæredygtige barre højt med en ambitiøs strategi for bæredygtighed. Bl.a. skal 70 pct. af affaldet kunne genanvendes i 2030. 

Frem mod 2030 skal Region Midtjyllands hospitaler og institutioner gennem en gennemgribende grøn omstilling. Den skal indfri målene i regionens første strategi for bæredygtighed, som et enigt regionsråd i dag har vedtaget. 

Illustration med titlen "Vores verden - vores ansvar" sammen med et billede af hospitalsansatte med en jordklode. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Klik på illustrationen for at hente strategien (pdf). Læs mere på www.bæredygtighed.rm.dk
Foto: Agata Lenczewska-Madsen 

Med strategien tager Region Midtjylland et vigtigt skridt mod at indfri de nationale mål om 70 procent reduktion af CO2 i 2030. Som virksomhed har Region Midtjylland et årligt CO2-aftryk, der svarer til klimaaftrykket fra flere end 30.000 personer. Den nye strategi fastslår bl.a., at driften af Region Midtjylland skal være CO2-neutral inden for energi og transport i 2030. I 2050 skal regionen være en CO2-neutral "cirkulær region". 

- Det forpligter at være en stor offentlig virksomhed. Vi bruger meget energi og køber meget ind, og derfor skal vi naturligvis også være en del af løsningen på de globale klimaudfordringer. Vi er tilmed en offentlig virksomhed, der arbejder med sundhed, og det er ikke bæredygtigt, hvis vores måde at skabe sundhed på i dag kommer til at ødelægge vores muligheder for at leve sunde liv i fremtiden. Vi kan, og vi vil nedbringe vores klimaaftryk og bruge ressourcerne smartere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Kender ikke alle løsningerne 

Regionsrådsformanden understreger, at der skal udvikles nye løsninger for at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen uden at gå på kompromis med kerneopgaven. Samtidig glæder han sig over, at der både i organisationen og politisk er vilje til at skabe forandring. 

- Vi er nødt til at sigte højt, også selv om vi ikke kender løsningerne. Vi er ikke vant til at sætte mål uden at vide, præcis hvordan vi når dem, og det kan føles utrygt. Men omvendt har vi fx med corona set, hvordan vi lokalt, nationalt og internationalt kan findes fælles løsninger på fælles udfordringer. Det kræver den bæredygtige omstilling også, og det må vi samarbejde med hinanden og andre om, siger Anders Kühnau. 

Forbrug og affald 

Lige nu er flere af regionens hospitaler allerede i gang med forskellige plastsorteringsprojekter. På længere sigt skal det munde ud i en meget mere finmasket sortering, så mest mulig plast, glas og metal kan smeltes om og genanvendes bedst muligt. 

- Vi er godt klar over, der skal findes mange nye løsninger i forhold til indkøb og affald, og at vi skal forbruge mindre og anderledes i organisationen. Men vi er også fuldt ud bevidste om, at vi som sundhedsvæsen ikke må gå på kompromis med vores kerneopgave fx i forhold til patienterne og sikkerheden. Mange medarbejdere er allerede i fuld gang, og vi har også i høj grad brug for deres hjælp til både at finde løsningerne og til at ændre adfærd, så organisationen når i mål, siger Anders Kühnau. 

Allerede i 2019 skabte Region Midtjylland på initiativ fra medarbejdere på hospitalerne et regionalt netværk, så ansatte kan dele erfaringer med bæredygtige tiltag fra den kliniske hverdag bl.a. ift. at forbruge mindre. De seneste to år har der også været afsat midler til pilotforsøg, med det sigte, at de gode idéer skal skaleres og deles på tværs af hospitaler.

Ved det seneste budgetforlig i Region Midtjylland besluttede politikerne desuden at gøre ordningen med bæredygtighedskonsulenter på alle hospitalsenheder permanent, og samtidig blev det besluttet at oprette et center for bæredygtige hospitaler i 2021. Begge dele er med til at sikre, at den nye strategi kan implementeres.

 

Region Midtjyllands overordnede klimamålsætninger 

 • CO2-neutral drift inden for energi og transport i 2030 

 • 67 pct. reduktion af det samlede CO2-aftryk fra 2018 til 2030 (inkl. varer og tjenesteydelser) 

 • 96 pct. reduktion af det samlede CO2-aftryk fra 1990 til 2030 (ekskl. varer og tjenesteydelser) 

 • CO2-neutral cirkulær region i 2050. 

Fakta 

 • Region Midtjyllands "Strategi for bæredygtighed 2030 – vores verden, vores ansvar" har konkrete målsætninger inden for fire områder: cirkulær økonomi; el, vand og varme; logistik, transport og mobilitet; social ansvarlighed. 

 • Efter planen skal regionsrådet til maj godkende en toårig handleplan for bæredygtighed, som skal implementeres lokalt på regionens arbejdspladser. 

 • Region Midtjyllands klimaaftryk stammer fra: Indkøb af varer og tjenesteydelser (69 pct.), byggeri og anlæg (18 pct.), transport (8 pct.) og energiforbrug (5 pct.). 

 • Region Midtjyllands årlige CO2-aftryk er på 578.000 tons CO2 (2018-tal). Det svarer til CO2-aftrykket fra ca. 30.400 personer. 

 • Region Midtjyllands hospitaler producerer årligt ca. 7.000 tons affald. I dag genanvendes 19 procent. 

 • En "cirkulær region" betyder, at regionen på alle hospitaler, institutioner etc. sørger for, at de ting, der købes ind, bruges og smides væk, er produceret, så produkterne eller materialet kan genbruges eller genanvendes. 

 • Læs mere om og se bæredygtighedsstrategien på bæredygtighed.rm.dk