29.01.2021

Projektdirektør for DNV-Gødstrup, Carsten Kronborg, skal være projektdirektør for udvikling af campusområde Katrinebjerg i Aarhus efter 8,5 år i Region Midtjylland. 

Tidpunktet for jobskiftet falder sammen med, at byggeprojektet for DNV-Gødstrup nærmer sig sin endelige afslutning med de sidste byggeleverancer til det nye hospital i juni 2021.

- I den bagage han tager med sig videre ligger et særligt og udviklet talent for risikoanalyse og konflikthåndtering. Det er talenter, der har tjent Region Midtjyllands ambitiøse kvalitetsfondsprojekter og som har sikret konkrete løsninger og fremdrift, siger koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

Foto: Region Midtjylland

Endnu mangler de sidste arbejder og afsluttende tests på Regionshospitalet Gødstrup. Overdragelsen fra byggeri til hospital fortsætter uden Carsten Kronborg, men med en mindre justering i den nuværende organisation.

Viceprojektdirektør Asger Schou overtager funktionerne som projektdirektør fra den 1. april 2021. Asger Schou blev senest tilknyttet DNV-projektet i august 2020 efter at han tidligere har været med i at færdiggøre både Det Nye Universitetshospital i Aarhus og den nye akutmodtagelse på hospitalet i Viborg.

- Vi sætter meget stor pris på den store indsats Carsten har givet til Gødstrup-projektet. Men vi har hele tiden vidst – og har stor forståelse for - at Carsten naturligvis skal noget andet, når hans aftale udløber, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

Der er aftalt, at Carsten Kronborg kan bistå projektledelsen efter 31. marts, såfremt det bliver nødvendigt i forhold til de igangværende tvister med entrepriserne på byggepladsen i Gødstrup.

For yderligere oplysninger

Projektdirektør, Carsten Kronborg, tlf. 2343 6556 Hospitalsdirektør, Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007 Koncerndirektør. Ole Thomsen, tlf. 2146 9807