11.01.2021

På trods af covid-19 nåede Transplantationscentret på Aarhus Universitetshospital op på 118 organtransplantationer i 2020.

Aldrig er der gennemført så mange organtransplantationer i Transplantationscentret på Aarhus Universitetshospital som i 2020. 73 nyretransplantationer med nyrer fra afdøde donorer er det højeste antal nogensinde på et transplantationscenter i Danmark. Desuden er der nu kommet gang i et skandinavisk nyrebytte-transplantationsprogram for levende donorer, og 9 nyrer er transplanteret med en teknik, der gør det muligt at tranplantere trods forskellig blodtype.

Resultaterne ser sådan ud:

  • 16 hjertetransplantationer
  • 102 nyretransplantationer:
    • 73 nyretransplantationer fra afdøde donorer
    • 29 nyretransplantationer fra levende donorer (heraf 3 nyrebytte-transplantationer og 9 med blodtype-uforlig).

Hertil kommer 343 hornhindetransplantationer.

De positive resultater er opnået til trods for udfordringerne i 2020 på grund af covid-19.

- Resultaterne skyldes et flot arbejde fra de afdelinger og medarbejdere, som har med transplantationer at gøre, og i særdeleshed en ihærdig indsats fra de afdelinger på AUH og på de øvrige sygehuse i Midtjylland og Nordjylland, som har fokus på organdonation, siger overlæge Henrik Birn, Nyresygdomme.

Nyrer

73 nyretransplantationer med nyrer fra afdøde donorer er det højeste antal nogensinde på et transplantationscenter i Danmark.

Henrik Birn glæder sig desuden over, at Transplantationscentret på Aarhus Universitetshospital er gået ind i Scandiatransplants (de nordiske transplantationscentres samarbejde om udveksling af livsvigtige organer) nyrebytteprogram for levende donorer, og har lavet flere transplantationer med ellers uforligelige blodtyper.

- Vi er klar til at bruge og videreudvikle alle nye metoder, for at flest mulige får mulighed for at donere organer og dermed give mulighed for organtransplantation, siger Henrik Birn.

Hjerter

Også på hjertetransplantationsområdet har der været høj aktivitet med 16 transplantationer i 2020. Antallet af hjertetransplantationer plejer at ligge mellem 10 og 15 om året. Og resultaterne er gode. Alle de hjertetransplanterede i 2020 er i live.

- Transplantationer er en højt prioriteret opgave på Aarhus Universitetshospital og anses som akut og uopsætteligt arbejde. Samtidig er området præget af et stort fagligt engagement og ledelsesmæssig opbakning, siger professor og ovelæge Hans Eiskjær, Hjertesygdomme.

- Derfor har vi på trods af covid-19 kunnet prioritere transplantationer med organer fra afdøde donorer både på operationsgangen og på intensiv. Og heldigvis har der ikke været så meget smitte i Danmark, at vi har måttet sige nej til mulige donorer, fordi de har været smittet med covid-19.

Hornhinder

Heller ikke transplantation af hornhinder har været påvirket af covid-10 i 2020. Den Danske Hornhindebank på Aarhus Universitetshospital har i 2020 modtaget 489 donationer = 978 hornhinder. Dette tal er ca. 10 % lavere end i 2019, men tilsvarende for 2018.

I 2020 har Hornhindebanken distribueret:

  • 343 hornhinder til Aarhus Universitetshospital
  • 352 til Rigshospitalet
  • 4 til Sverige og 1 til England

Antal distribuerede hornhinder i 2020, i alt 700, er på niveau med de seneste år.

Yderligere information

Professor og overlæge Henrik Birn, Nyresygdomme, tlf. 3092 2347

Professor og overlæge Hans Eiskjær, Hjertesygdomme, tlf. 4046 0271

Professor og overlæge Jesper Hjortdal, Øjensygdomme, tlf. 2334 6770

Se også Scandiatransplants opgørelse af organdontationer og transplantationer i Skandinavien i 2020: http://www.scandiatransplant.org/data/sctp_figures_2020_4Q.pdf