27.01.2021

Både gymnasier og politikere ønsker en elevsammensætning på Aarhus-gymnasierne, der afspejler den generelle befolkningssammensætning. I dag har regionsrådet besluttet at fastholde sidste års regler, så STX-ansøgere fra en række boligområder fordeles jævnt blandt gymnasierne i Aarhus Kommune. 

Gymnasierne var selv enige om, at de ønskede en lokal fordelingsaftale for at sikre en bred elevsammensætning på STX-uddannelsen. Men da de ikke kunne blive helt enige om en aftale, kom sagen igen i år på regionsrådets bord.

Her var beslutningen i dag at holde fast i de regler, som også var gældende i skoleåret 2020/21. Det betyder, at STX-ansøgere fra 11 almene boligområder skal fordeles jævnt blandt gymnasierne.

- Jeg er glad for, at der både politisk og blandt gymnasier er et ønske om at modvirke polarisering af STX-uddannelserne. Det er det ønske, vi nu handler på baggrund af. Det er også vigtigt at understrege, at vi er nødt til at holde fast i gode fordelingsregler nogle år endnu for at få den balance i elevsammensætningen, samfundet har brug for på de offentlige STX-uddannelser, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

STX-ansøgere til fem gymnasier

Konkret vil ansøgere blive fordelt på Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Katedralskole og Aarhus Statsgymnasium. I det kommende skoleår vil Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium i Tilst ikke modtage ansøgere fra de 11 boligområder, da de to gymnasier i forvejen har en høj andel af elever herfra.

- Vores opfordring til STX-ansøgere fra de 11 boligområder er altså, at de kigger mod gymnasierne i Egaa, Risskov, Marselisborg samt katedralskolen og statsgymnasiet, når de ønsker gymnasium. Man kan godt sige, at det er en slags forskelsbehandling. Men det er udelukkende for at sikre, at alle vores gymnasier har gode uddannelsestilbud og afspejler det brede danske samfund – også i storbyer som Aarhus, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

71 tilbudt plads på andet gymnasium

De 11 boligområder, der er omfattet af fordelingsreglerne, er igen i år de boligområder i Aarhus, der i 2011 var på den nationale liste over KUO-områder (almene boligområder kaldet "kombinerede udlejningsområder" med mange beboere uden for arbejdsmarkedet). Det drejer sig om: Trigeparken, Langkærparken, Vejlby Vest, Vorrevangen, Frydenlund, Bispehaven, Gellerupparken, Skovgårdsparken, Rosenhøj, Håndværkerparken og Skådeparken/Nøddeskrænten.

I skoleåret 2020/21 blev 71 elever fra ovenstående boligområder tilbudt et andet gymnasium, end de havde ønsket. Netop fordi det gymnasium, de havde ønsket, i forvejen havde for stor en andel af elever fra boligområderne.

Beslutningen om elevfordeling blev vedtaget af et flertal i regionsrådet. Regionsråds-medlemmerne Jakob Rixen (LA), Rasmus Foged (Alt.), Marianne Karlsmose (KD), Nicolaj Bang (K), Lone Langballe (DF), Steen Thomsen (DF), og Ole Revsgaard Andersen (DF) stillede et ændringsforslag om ligelig fordeling af elever på alle syv gymnasier, så også Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium i Tilst ville kunne modtage elever fra KUO-områder. Dog med en regel om, at ingen gymnasier i 1.g, 2.g og 3.g samlet skulle kunne have en andel af elever fra de 11 boligområder, der overstiger 10 pct.

Ændringsforslaget faldt. Jacob Rixen (LA) stemte imod den endelige rådsbeslutning.

På regionsrådsmødet i december blev kapaciteten 2021/22 på gymnasierne besluttet – altså hvor mange klasser de enkelte gymnasier må optage. Den beslutning er der ikke ændret ved.