24.06.2021

Regionsrådet har netop sendt 8,4 mio. kroner afsted til udviklingsprojekter på uddannelsessteder på tværs af regionen. Halvdelen af projekterne støttes via den midtjyske teknologipagt, der skal sikre flere unge med naturvidenskabelige og tekniske kompetencer.

Elevinddragelse, forebyggelse af fravær, bæredygtige valgfag, STEM og smart teknologi. Sådan lyder et udpluk af overskrifterne på de i alt 12 projekter, der netop har fået regionale midler til at udvikle nye tilgange og metoder til uddannelse af den midtjyske ungdom. Pengene kommer fra to regionale puljer. Den åbne uddannelsespulje og den mere specifikke Teknologipagtspulje med fokus på at få flere midtjyder med naturvidenskabelige og tekniske kompetencer.

Regionsrådet udmøntede onsdag i alt 8,4 mio. kroner fra de to puljer til to gange seks projekter, der alle indeholder samarbejde mellem institutioner på tværs af kommunegrænser, arbejde med en aktuel problemstilling samt et formål, der kan skabe værdi for unge i hele regionen.

- Region Midtjylland har rigtig mange virkelig gode uddannelsesinstitutioner, og noget af det, der gør dem gode er, at de ikke kun har øjne på den daglige drift, men også engagerer sig aktivt i at fremtidssikre undervisningen. For mange unge får i dag aldrig en uddannelse, for mange falder fra og for få får de kompetencer, virksomhederne får brug for i fremtiden. Derfor glæder jeg mig over, at der er kommet så mange gode ansøgninger til puljen og over, at vi nu støtter 12 af dem, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Nyhedsværdi og partnerskaber

De støttede projekter udvalgt på baggrund af en række politisk besluttede kriterier – herunder nyhedsværdi og samarbejde på tværs af kommunegrænser. Se korte beskrivelser af de 12 projekter herunder.

- Som regionale politikere prioriterer vi at støtte projekter, der behandler de aktuelle udfordringer, vi står overfor som samfund. Her har vi i denne runde set nogle gode projekter med fokus på fx inklusion, men også udvikling af nye tilgange til at undervise i kreativitet og iværksætteri. Jeg glæder mig til at følge de resultater, der bliver skabt i de kommende år, siger formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby (V).

Regionen har i alt 20,8 mio. kroner til at støtte udviklingsprojekter på uddannelsesområdet i 2021. I løbet af efteråret laves der endnu en udmøntning af midler.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768
  • Udvalgsformand, Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V), tlf. 2945 5261
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer