11.06.2021

Aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL forstærker samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læge.

På et pressemøde i dag præsenterede regeringen, Danske Regioner og KL et initiativ om at etablere 21 sundhedsklynger omkring hvert af de 21 akuthospitaler i Danmark.

- Den nye aftale gør et godt samarbejde bedre. Vi har i Region Midtjylland rigtigt gode erfaringer med at arbejde sammen på tværs af hospital, kommune og almen praksis. Det har vi senest set under COVID-19. Men nu får samarbejdet flere muskler, både økonomisk og politisk, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Regionsrådsformanden i hver region får plads i et nyt Sundhedssamarbejdsudvalg. Det træder fra næste år i stedet for det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg og Praksisplanudvalg.

- Jeg glæder mig til et styrket samarbejde på sundhedsområdet. Meget går godt i dag ved overgange fra hospital til kommune. Men det skal blive bedre, for vi oplever desværre huller i sammenhængen, fx at borgere udskrives til et tomt køleskab eller at genoptræningen ikke bliver planlagt, siger Anders Kühnau.

 

Kontakt